SKTL:n V jaoston syysseminaari

Aika: 19.8.2021
Paikka: Verkossa, Zoom-yhteydellä

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (kääntämisen ja tulkkauksen) opettajien ja tutkijoiden jaoston (V jaosto) syysseminaari

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto järjestää vuosittain elokuussa seminaarin, jossa käsitellään jotakin kääntäjänkoulutukseen liittyvää aihetta. Tänä vuonna seminaari järjestetään torstaina 19.8. klo 13–16 Zoom-yhteydellä ja aiheena on ruotsin kääntäjien koulutus ja sen nykytilanne.

Viime aikoina me kouluttajat olemme saaneet yhteydenottoja alan toimijoilta, jotka ovat olleet huolestuneita  siitä, tuottaako koulutus edelleen tarpeeksi ruotsin kääntäjiä, erityisesti suomesta ruotsiin kääntäviä, yhteiskunnan tarpeisiin.  Haluammekin seminaarillamme  koota nyt yhteen sekä kouluttajia että työnantajia vaihtaaksemme ajatuksia ja keskustellaksemme tilanteesta. Tavoitteenamme on kartoittaa tilannetta ja pohtia, minkälaisia tarpeita työnantajilla on ja mitä haasteita koulutus kohtaa.

Ohjelma koostuu n. 10 minuutin mittaisista alustuksista ja näihin esitetyistä, 5 minuutin mittaisista kommenttipuheenvuoroista, ja sen jälkeen yhteisestä keskustelusta. Seminaarin kielet ovat suomi ja ruotsi (ilman tulkkausta).

Seminaari on maksuton, mutta pyydämme ilmoittautumaan sinne viimeistään maanantaina 16.8. verkkolomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan viimeistään edellisenä päivänä.


Seminaarin jälkeen pidetään SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston kokous.

*************************

 

Finlands översättar- och tolkförbund's sektion för lärare och forskare arrangerar årligen i augusti ett seminarium om ett tema inom översättarutbildning. I år arrangeras seminariet torsdagen 19.8 kl. 13–16 via Zoom, och temat är utbildning av svensköversättare i Finland med fokus på dagens läge.

Svenska är ett av arbetsspråken inom översättarutbildningarna vid Helsingfors universitet och Tammerfors universitet. Därtill utbildas översättare även vid Åbo universitet och Östra Finlands universitet, vid Vasa universitet lades översättarutbildningen däremot ned 2017. På sistone har vi översättarutbildare kontaktats av aktörer på fältet som varit oroliga över om det utexamineras tillräckligt med svensköversättare, särskilt från finska till svenska, för samhällets behov. Med vårt seminarium vill vi därför samla både utbildare och arbetsgivare för att utbyta tankar och diskutera läget. Syftet är att kartlägga situationen, det vill säga reflektera över vilka slags behov arbetsgivare har och vilka utmaningar utbildningen möter.

Programmet består av inledningsanföranden och repliker på 10 respektive 5 minuter, och efter detta följer en gemensam diskussion. Seminariespråken är finska och svenska (utan tolkning).

Seminariet är kostnadsfritt, men vi ber om förhandsanmälan senast 16.8 här. Alla som har anmält sig får en deltagarlänk till Zoom via e-post senast på onsdagen 18.8.
Efter seminariet håller FÖTF:s sektion för lärare och forskare möte.


Alustava ohjelma

13.00 avaus – Leena Salmi/Turun yliopisto ja Marja Kivilehto/Tampereen yliopisto
13.10-14.00 lyhyet alustukset (10 min)
- tutkimuksen näkökulma (Marja Kivilehto)
- EU-kääntäjän näkökulma (Minna Holmberg/Euroopan komissio)
- julkisen sektorin näkökulma (Katarina Petrell/Valtioneuvoston kanslia)
- käännöstoimiston näkökulma (Heli Ervasti/Luola Consulting)

Lyhyt tauko

noin 14.05-14.45 pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja (5 min / taho)
- Ritva Hartama-Heinonen ja Lieselott Nordman/Helsingin yliopisto
- Camilla Wide/Turun yliopisto
- Urpo Nikanne/Åbo Akademi
- Barbro Käld/Kuntaliitto
- Tina Matala-aho, kääntäjä

Tauko

15.00-16.00 yhteistä keskustelua
16.15- V jaoston kokous

 

Tervetuloa!

Järjestelijöiden puolesta

Leena Salmi/Turun yliopisto

leena.salmi(at)utu.fi