MikaEL Vol. 9 (2015) nyt luettavissa SKTL:n sivuilla

12.4.2016

MikaEL on sähköinen julkaisu, jonka artikkelit pohjautuvat vuosittaisessa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pidettyihin esitelmiin. Julkaisu on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan, ja se kunnioittaa näin osaltaan tämän laaja-alaisen humanistin, kielimiehen ja kääntäjän elämäntyötä. Monikielisenä artikkelikokoelma tavoittaa paitsi kansallisen, myös kansainvälisen tutkijayhteisön, ja sähköinen julkaisufoorumi takaa artikkeleiden helpon saavutettavuuden. 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymin 9 sisältö perustuu keväällä 2015 Helsingin yli­opis­tossa järjestetyssä XIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen sympo­siu­mis­sa pidettyihin esityksiin.KäTu2015-symposiumin teemana oli Kääntä­misen ja tulk­kauk­­sen yhteisöt.