TIEDOTE: Asiatekstinkääntäjille toimitettavat uudet alihankintasopimukset

4.2.2015

Suuri Suomessa toimiva käännöstoimisto on lähettänyt monille asiatekstikääntäjille uuden alihankintasopimustekstin allekirjoitettavaksi. Sopimus sisältää kotimaisille kääntäjämarkkinoille vieraita periaatteita ja asettaa kääntäjän haavoittuvaan asemaan.  

SKTL:n puheenjohtaja Kristiina Antinjuntti ja toiminnanjohtaja Karola Baran ovat tänään käyneet toimiston edustajien kanssa keskustelua ko. sopimuksesta. 

Keskusteluissa sovittiin, että SKTL lähettää omat kommenttinsa sopimustekstistä mahdollisimman pian käännöstoimiston vastuuhenkilöille ja ne toimitetaan konsernin johdon tietoon.  

Suosittelemme, ettei kukaan allekirjoittaisi sopimusta, jonka sisältöön ei ole tyytyväinen tai josta on epävarma.

Ohjeita reilujen sopimusten laatimiseen on julkaistu STKL:n verkkosivuilta. Sivustolla on julkaistu sekä mallisopimuksia että SKTL:n ja SKTOL:n yhteistyössä laatimat periaatteet kääntäjien ja käännöstoimistojen väliseen yhteistyöhön. Sekä kääntäjälle että tilaajalle hyödyllisiä asiakirjoja on löydettävissä liiton verkkosivujen Työkalupakki ammattilaiselle ja asiakkaalle -osiossa.