Suomalaisille käännöstekstityksille laaditaan standardi

2.6.2023

Suomalaisille av-käännöstekstityksille ryhdytään laatimaan kansallista standardia. Aloite suomalaisen standardin laatimisesta suomalaisille käännöstekstityksille hyväksyttiin 24.5.2023 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n koolle kutsumassa kokouksessa, jossa av-käännösalan eri sidosryhmät olivat kattavasti edustettuina. Kokoukseen osallistui SFS:n edustajien lisäksi muun muassa itsenäisiä av-kääntäjiä, av-käännösyrityksiä, alan järjestöjen edustajia ja yrittäjiä sekä av-käännösalan tutkijoita.

Aloitteen kansallisesta SFS-standardista tekivät Suomen Standardisoimisliitolle Kieliasiantuntijat ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. Aloitteen kimmokkeena on huoli av-käännöstekstitysten laadusta: av-käännöksiä tuottavat monet eri yhtiöt, jolloin yhteisesti sovituista periaatteista laadukkaiden tekstitysten tuottamiseen olisi hyötyä.

Av-käännösalalle on aikaisemmin laadittu kansalliset laatusuositukset suomenkielisille ja ruotsinkielisille käännöstekstityksille. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan aina sovellu käännösyritysten käyttöön.

  • Aloitteen mukaan SFS-standardi​
  • · pohjautuisi suomen- ja ruotsinkielisten av-käännösten laatusuosituksiin​
  • · määrittäisi, millaisista elementeistä laadukas television, suoratoistopalveluiden ja tallenteiden audiovisuaalisissa teoksissa käytettävä käännös koostuu ja mitä sen tuottamisen prosessiin kuuluu
  • · poikkeaisi aiemmista laatusuosituksista niin, että se laadittaisiin ensisijaisesti av-käännösalan yrityksiä ja niiden asiakkaita hyödyttäväksi.
  •  

Käännöstekstityksiä koskevan standardin laatimista varten perustettiin standardointityöryhmä. Työryhmään voi liittyä mukaan missä tahansa standardin laadintavaiheessa, ja osallistuminen on maksutonta. Osallistumislomakkeella voi liittyä mukaan työryhmään SFS/TR 008 Suomalaiset käännöstekstitykset.

Standardityöryhmän aloituskokous pidetään elokuussa 2023 Helsingissä ja Teamsissä.

 

 

  • Lisätiedot
  • Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Sannamari Tikkanen, puh. sannamari.tikkanen@sfs.fi, 050 544 6881
  • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Jenni Kavén, jenni.kaven@sktl.fi, puh. 044 344 5205