Suomalaisille käännöstekstityksille suunnitellaan SFS-standardia

6.4.2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Kieliasiantuntijat ovat tehneet Suomen standardisoimisliitolle aloitteen suomalaisen SFS-standardin laatimisesta suomalaisille käännöstekstityksille.

Suomen- ja ruotsinkielisten av-käännösten laatusuosituksiin pohjautuva standardi määrittäisi, millaisista elementeistä laadukas television, suoratoistopalveluiden ja tallenteiden audiovisuaalisissa teoksissa käytettävä käännös koostuu ja mitä sen tuottamisen prosessiin kuuluu. Standardin kohderyhmänä olisivat ensisijaisesti av-käännösalan yritykset ja asiakkaat.

Liitteenä ehdotus standardin laatimiseksi.

Suomen standardisoimisliitto kutsuu aiheesta kiinnostuneita aloituskokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.5. klo 13–15 Teams-kokouksena. Ilmoittautuminen 17.5. mennessä sähköpostilla: sannamari.tikkanen@sfs.fi
 

Alustava ohjelma:

  • 1. Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittely
  • 2. Standardointialoitteen esittely
  • 3. Standardointiprosessin esittely
  • 4. Työryhmän perustaminen
  • 5. Tehtävien jakaminen työryhmässä
  • 6. Kokouksen päättäminen

 

Suomalaisen standardin laadintaan osallistuminen on maksutonta ja avointa kaikille sidosryhmille. 

Tervetuloa!

 

Lisätietoja antavat

Hanna Gorschelnik, Kieliasiantuntijat ry
puh. +358 50 576 2553
sähköposti: hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi

Jenni Kavén, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
puh. +358 44 3445 205
sähköposti: jenni.kaven@sktl.fi