Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto muuttanut

22.8.2022

Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto on siirtynyt Helsingin yliopiston wiki-sivustolle. Varanto on tähän saakka toiminut Itä-Suomen yliopiston wiki-sivustolla, mutta Itä-Suomen yliopisto on luopumassa wikin käytöstä tämän syksyn aikana.

Keväällä 2014 perustettuun Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoon kootaan opetusmenetelmäkuvauksia ja ohjeistuksia. Varanto on tarkoitettu kaikille kääntämisen ja tulkkauksen opettajille ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille kaikissa Suomen käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja tulkkeja kouluttavissa ammattikorkeakouluissa. Muun kuin käännöstieteellisen koulutuksen piirissä työskentelevät kääntämisen opettajat voivat liittyä varantoon, jos kyse on kieliparista, jossa ei Suomessa tarjota käännöstieteellistä koulutusta (esimerkiksi saamen kielet, karjalan kieli). Varantoon liittyäkseen ei tarvitse olla SKTL:n jäsen.

Uusi opetusmenetelmävaranto on rakenteeltaan ja toiminnoiltaan täysin samanlainen kuin vanha, ja kaikki aineistot ja käyttäjien kommentit on siirretty sinne. Käyttöoikeuksia ei kuitenkaan pystytä siirtämään lukuun ottamatta Helsingin yliopiston työntekijöitä, joiden käyttöoikeudet näyttävät siirtyneen automaattisesti. Muiden käyttäjien on liityttävä varantoon uudelleen. Ohjeet on lähetetty käyttäjille sähköpostitse 19.8.2022. Jos et ole saanut viestiä, ota yhteys varannon ylläpitäjiin: paivi.kuusi at helsinki.fi tai minna.ruokonen at uef.fi

Jos et vielä ole varannon käyttäjä, mutta haluat liittyä mukaan, lue ohjeet täällä.