Maahanmuuttovirasto ohjeistaa puhelintulkkauksia tekeviä

23.5.2022

Maahanmuuttovirasto eli Migri on laatinut ohjeet puhelintulkkauksia tekeville tulkkaustyötä helpottamaan. Puhelintulkkauksessa on huomioitava mm. salassapito ja tietosuoja. Migri muistuttaa omassa ohjeistuksessaan myös SKTL:n yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laatimien asioimistulkin eettisten ohjeiden noudattamisesta.

Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden vastuulla on kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden toimeentulon ja huolenpidon varmistaminen. Maahanmuuttoviraston tapaamisissa tarvitaan tulkkausta ja tulkkaustilanteet saattavat olla hyvin vaihtelevia ja tulkkausten aiheet vaihtelevat laajasti: tulkkausta tarvitaan mm. sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien, sairaanhoitajien ja etuuskäsittelijöiden vastaanotoilla, joten keskustelut voivat liittyä esimerkiksi terveydentilaan, asumiseen, toimeentuloon, lasten asioihin tai vastaanottopalveluihin. Tulkkaustarpeet voivat olla myös hyvin akuutteja.

Tutustu Migrin laatimiin puhelintulkkausohjeisiin täällä. Ohjeita saa jakaa varsinkin tulkkaustyötä aloitteleville kollegoille – ne toimivat hyvänä muistilistana.