SKTL:n lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksestä: tekijänoikeuslakiluonnos palautettava uudelleen valmisteluun

3.11.2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto esittää tekijänoikeuslakiluonnosta palautettavaksi uudelleen valmisteluun. Samaa esittävät myös monet muut luovan alan toimijat ja tekijänoikeusjärjestöt.

SKTL on antanut perjantaina 29.10.2021 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta (VN/2245/2020). Kyseessä on laajasta tekijänoikeuslain uudistamista koskevasta lakiluonnoksesta. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on saattaa voimaan DSM-direktiivi (EU) 2019/790 ja verkkolähetysdirektiivi (EU) 2019/789.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu lakiluonnos ei vastaa direktiivien tavoitetta parantaa luovan työn tekijöiden asemaa, vaan jopa heikentää luovan alan tekijöiden oikeuksia. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto esittää esityksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Se tulee saattaa vastaamaan direktiivin sanamuotoa ja tarkoitusta, ja siihen on tehtävä laajoja muutoksia.

Tekijänoikeuslakiluonnoksen lausuntoaikaa on pidennetty. Myös SKTL:n jäsenet voivat vielä keskiviikkona 3.11.2021 lausua tekijänoikeuslainmuutosesityksestä. Jos haluat yhtyä SKTL:n lausuntoon, lue lisäohjeet täältä.

SKTL:n lausuntoon voi tutustua lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun lausuntosivulla.

SKTL:n lausunnot vuonna 2021