Kopiosto-apurahat haettavina 1.5.–31.5.2020

29.4.2020

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille. Kesän 2020 haussa pyrimme tukemaan myös niitä käännös- ja tulkkausalan ammattilaisia, joiden käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronaviruksella on ollut vaikutuksia 1.3. ja 31.8.2020 välisenä aikana.

Jaossa on henkilökohtaisia kohdeapurahoja, henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja sekä projektiapurahoja. Lisäksi jaetaan kertaluonteisesti ”korona-apurahoja”.

 

Yksittäinen henkilökohtainen konferenssi- ja koulutusapuraha tai kohdeapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. Yksittäinen “korona-apuraha” voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaiselle, jolle koronakriisin vuoksi on koitunut tai koituu menetystä ammattinsa harjoittamisessa 1.3.–31.8.2020. Projektiapurahaa jaetaan vuodessa yhteensä 15 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Huom! FIT:in maailmankongressiin Kuubaan ei voi tässä haussa hakea apurahaa –  maailmankongressi siirtyy vuoteen 2021.

 

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts.

  • – kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta)
  • – artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai
  • – julkaistua asiatekstiä.

Konferenssi- ja koulutusapurahaa sekä kertaluonteisesti jaettavaa korona-apurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.

 

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, konferenssiin, seminaariin tai koulutukseen – myös etäkoulutuksiin! Katso tarkemmat hakukohteet hakuilmoituksestamme verkkosivuiltamme. 

 

Jaossa kertaluonteisesti myös ”korona-apurahoja”.

 

Poikkeuksellisesti tällä hakukerralla (toukokuu 2020) hakija, jonka käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronavirusepidemia on vaikuttanut, voi hakea korona-apurahana henkilökohtaista kohdeapurahaa ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä ammatinharjoittamisen kuluihin enintään 1.3. ja 30.8.2020 väliseltä ajalta (6 kk) koituviin käännös- ja tulkkaustoiminnan eli ammatinharjoittamisen kustannuksiin, kuten puhelin- ja työhuonekuluihin, lisenssien ja ohjelmistojen hankintaan tai uusintaan taikka työkyvyn ylläpitämiseen.

Hankinta on perusteltava huolellisesti, ja hakemuksessa on eriteltävä selkeästi, miten koronaepidemia on haitannut ammatin harjoittamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Yksittäinen korona-apuraha voidaan myöntää enintään 2000 euron suuruisena. Korona-apuraha ei vaikuta muiden Kopiosto-apurahojen saamiseen, ns. kahden vuoden hakukarenssia ei ole. (Lue lisää hakuohjeista.)
 

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista.

 

Hakuilmoitus

 

Hakuohjeet

 

Hakemukseen liitetään CV.

 

Hakemus toimitetaan hakuaikana 1.5.–31.5.2020 sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

 

Apurahan käytöstä on annettava selvitys kuitteineen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

 


Tietoa Kopiosto-apurahoista


Tietoa Kopiosto-valtakirjasta