Tiedote tulkeille COVID-19:n vaikutuksesta

13.3.2020

Mitkä ovat oikeuteni, jos toimeksianto peruutetaan koronaviruksen vuoksi?


Tällä hetkellä Suomessa on voimassa viranomaissuosituksia COVID-19-viruksen vuoksi. Jotkut järjestäjät ovat ryhtyneet peruuttamaan tilaisuuksia viranomaissuositusten mukaisesti. Jos tilaaja peruuttaa toimeksiantosi, tilaajan korvausvelvollisuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti ja sopimuskohtaisesti.

Jos tilaisuus, johon sinut on tilattu tulkiksi, peruutetaan viranomaismääräyksen perusteella, objektiivinen ylivoimaista estettä koskeva peruste (ns. force majeure -peruste) voi tulla sovellettavaksi. Tällöin noudatetaan pääsääntöisesti sitä, mitä ylivoimaisen esteen osalta on sopimuksessa sovittu.

Jos olet laatinut tulkkaustoimeksiantosopimuksen SKTL:n mallisopimuspohjalle, erilaiset peruutusehdot on esitetty kohdissa VIII, IX ja X. Näiden nojalla voit neuvotella peruuntuneen työn korvauksesta.

Mikäli teet uusia tulkkaussopimuksia lähiaikoina, ota sopimuksessasi huomioon myös ylivoimaisen esteen mahdollisuus.

YEL-maksujen suorittamisesta sekä ennakkoverojen maksuaikatauluista on mahdollista neuvotella tulojen muuttuessa.

 

Päiväraha karanteenin yhteydessä

Karanteenilla tarkoitetaan lääkärin määräämää pakkoeristystä. Viranomaissuositus ei ole karanteeni.

Jos lääkäri määrää sinut karanteeniin, sinulla on KELAn tiedotteen mukaan oikeus tartuntatautipäivärahaan. Jos karanteeniin määrätyn alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ei lapsen karanteenin vuoksi pääse töihin, hän voi myös saada päivärahaa.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti pakkoeristyksen aiheuttaman ansionmenetyksen. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL-vuosityötulon perusteella. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.

 

SKTL:n yleinen ohjeistus koronavirus COVID-19:n varalle

(Päivitämme sivua tarpeen mukaan lisätiedoilla.)