Kevään 2019 Kopiosto-apurahat myönnetty

7.5.2019

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2019 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille yli 40 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 25.4.2019.

Apurahoja myönnettiin 70 hakijalle yhteensä 40 957 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 76, kaikkiaan 79 406 euron edestä. Myönnetyistä apurahoista henkilökohtaisia kohdeapurahoja oli 32 kpl (19 400 ) ja konferenssi- ja koulutusapurahoja 37 kpl (20 557 €) eli henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin yhteensä 69 kpl (39 957 €). Projektiapurahoja myönnettiin yksi 1000 euron suuruinen apuraha.

Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan. Tänä vuonna SKTL jakoi ensimmäistä kertaa myös Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä kopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun kesäkuussa 2019. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 2/2019 sekä verkkosivuillamme.

Kevään 2019 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu tai ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti.

SKTL onnittelee apurahansaajia!

 

Katso apurahansaajat täältä

Lisätiedot apurahansaajille