Vol. 7 (2013)

 

MikaEL

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies
 
ISSN: 1797-3112
 
Toim./Eds/Red.: Marja Kivilehto, Minna Ruokonen & Leena Salmi
 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 7 on julkaistu vuonna 2013. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2013 Turun yliopistossa järjestetyssä XI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pidettyihin esityksiin. KäTu2013-symposiumin teemana oli Teknologia ja kääntäjän työ.

* * *

The articles of this 7th Volume of MikaEL, published in 2013, are based on the XI KäTu Symposium held at the University of Turku in spring 2013. The theme of the symposium was Technology and Translation. All the articles include English abstracts, and A Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.

 

Sisällysluettelo 

Esipuhe / A Note from the Editors s. 1


Plenaariesitelmien tiivistelmät
Jaakko Suominen: Tulkkaava sähköaivo ja beatboxaava Google – konekääntämisen popularisointia 1950-luvulla ja 2010-luvulla — s. 5
Irmeli Helin: Sulkakynistä konekääntimiin. Kääntäjän apuvälineet Agricolasta ”automaattiin” — s. 6


Näkökulmia teknologiaan
Ritva Hartama-Heinonen: Kääntäminen ja teknologia. Näkökulmia Heideggerin filosofiasta — s. 8
Mikhail Mikhailov & Outi Suppanen: Google, Word ja Trados – pyhä kolminaisuus? Kääntäjien tietoteknisiä taitoja kartoittamassa — s. 20
Nina Isolahti: Oppiminen opiskelijan ja digitaalisen oppimateriaalin välisessä vuorovaikutuksessa — s. 31


Multimodaalista kääntämistä tarkastelemassa
Esa Penttilä
: Onko ei-kaupallisten verkkosivujen kääntäminen globaalille yleisölle lokalisointia? Käsitteiden ja termien pohdintaa — s. 40
Juha Lång: Suomalaisten av-alan toimijoiden tekstityskonventioiden vertailua — s. 51
Liisa Tiittula & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen laatu ja saavutettavuus vastaanottajan näkökulmasta — s. 64


Monikielisyyttä ja kääntämisen historiaa
Gun-Viol Vik & Jari-Pekka Välimaa: Tolkning i sjukhusmiljö – vem tolkar för vem, när och varför? — s. 84
Mona Enell-Nilsson & Minna Hjort: ”Fuck sådant.” Snabba cash -romaanin monikielisistä voima ja haukkumasanoista sekä niiden suomen-, saksan- ja englanninkielisistä käännöksistä — s. 95
Arja Nurmi: Monikielisen tekstin kääntämisen strategiat: tapaustutkimus — s. 111
Laura Nurminen: Code-switching and non-standard language in the Finnish translations of African and Caribbean novels from the 1950s to the 2000 — s. 124
Turo Rautaoja: Sibeliusta käsittelevät tietotekstisuomennokset tutkimuskohteena — s. 135