Volyymit / Volymer / Volumes

 

 

Volyymista 13 alkaen MikaELin volyymit aletaan julkaista tämän sivun alla. Näin volyymien verkko-osoitteet pysyvät muuttumattomina. 

Volyymit 1 -  12 löytyvät toistaiseksi edelleen arkistosta. Mikäli arkisto siirretään tämän sivun alle, pyritään välttämään linkkien muuttumista.

21.4.2020

* * *

Från och med volym 13 publiceras MikaEL-volymerna på denna sida. På detta sätt kommer volymernas nätadresser inte längre att ändras.

Volymerna 1 - 12 är fortfarande tillgängliga på Arkisto/Archive. Om arkivet flyttas till denna sida på MikaELs webbplats ska det i mån av möjlighet ske utan att länkarna ändras.

21.4.2020

* * *

As of Volume 13, the new volumes of MikaEL will be published as sub-pages of this page so that they can be assigned permanent webpage addresses upon their publication. 

The earlier volumes (1 to 12) are available in the Archive. We are considering the possibility of moving them under this page as long as this will not affect their links.

21 April 2020