MikaEL Vol. 12 (2019)

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu
Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies
ISSN: 1797-3112
 
 
Toim./Eds/Red.: Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto, Minna Kujamäki & Katja Vuokko
 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 12 on julkaistu vuonna 2019. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2018 Turun yli­opis­tossa järjestetyssä XVI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen sympo­siu­mis­sa pidettyihin esityksiin. KäTu2018-symposiumin teemana oli Kääntämisen hinta.

* * *

The articles of this 12th Volume of MikaEL,  published in 2019, are based on the XVI KäTu Symposium held at the University of Turku in spring 2018. The theme of the symposium was The Price of Translation. All the articles include English abstracts, and the Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.

 

Sisällysluettelo / Contents

Esipuhe / A Note from the Editors — s. 1 (PDF)

Hintakysymyksiä

Outi Paloposki
Kääntämisen hinta
Kääntäjistä, käännöstyöstä ja työn hinnasta 1800-luvun Suomessa — s. 9 (PDF)

Teorian ja käytännön yhteyksiä

Juho Suokas
User-centered Translation and Action Research Inquiry
Bringing UCT into the Field — s. 29 (PDF)

Kielen ja tyylin seikkoja

Sakari Katajamäki
Kuin korallien luoma
Tekstikriittinen näkökulma Topeliuksen Luonnonkirjan runokäännöksiin — s. 44 (PDF)

Jukka Mäkisalo & Marjatta Lehtinen
Voimadynamiikan kognitiivinen merkitysrakenne ja sen säilyminen käännettäessä — s. 63 (PDF)

Tommi Nieminen
Miten arvioida käännöksen tyyliä? — s. 75 (PDF)

Näkökulmana kääntämisen opiskelijat

Esa Penttilä
”Jonkin verran käännösalan asiantuntijuutta”
Valmistuvien kääntäjäopiskelijoiden näkemyksiä kyvyistään minäpystyvyyden näkökulmasta — s. 90 (PDF)

Minna Ruokonen
Idealism or cynicism?
A statistical comparison of Finnish translation students’ and professional translators’ perceptions of translator status — s. 104 (PDF)

Damon Tringham
“I read it in the original”
Translation as a help or hindrance in understanding Terry Pratchett’s Discworld Novels — s. 121 (PDF)

Katsauksia ja keskustelua

Ritva Hartama-Heinonen, Tiina Holopainen, Anne Ketola, Kaisa Koskinen, Tutta Saalin & Liisa Tiittula
Syysseminaarin satoa
Kääntäjänkoulutuksen tila ja tulevaisuus – keskusteluja yhteistyöstä ja työnjaosta — s. 140 (PDF)

Reeta Holopainen
Topeliuksen Luonnonkirja (1860) ja sen käännetty erikoissanasto tieteellisessä digitaalisessa editiossa — s. 155 (PDF)

Marja Kivilehto
Käännöstieteellisten lehtien vertaisarviointi
Avoimin kortein(ko)? — s. 168 (PDF)

Ossi Kokko
Katsaus Maamme kirjan eri versioiden raamattusitaatteihin — s. 185 (PDF)

Simo Määttä, Riitta Ylikomi & Eeva Puumala
Asioimis- ja oikeustulkkauksen psyykkinen hinta
Sijaistraumatisoitumisen ehkäisy kuormittavissa tulkkaustilanteissa — s. 195 (PDF)

Svetlana Probirskaja
Ei mistään hinnasta!
Maallikkotulkkien negatiivisia kokemuksia tulkkauksesta — s. 210 (PDF)