Esipuhe

MikaEL on sähköisenä ilmestyvä symposiumijulkaisu, johon on koottu KäTu- symposiumien esitelmien pohjalta kirjoitettuja artikkeleita. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen (KäTu) symposiumin verkkojulkaisu on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan. Sen ensimmäinen numero ilmestyy Agricolan 450-vuotisjuhlavuonna ja kunnioittaa siten osaltaan laaja-alaisen humanistin, kielimiehen ja kääntäjän elämäntyötä. Julkaisu on monikielinen ja saavuttaa kansallisen yleisön lisäksi myös kansainvälisen tutkijayhteisön. Sähköinen julkaisufoorumi takaa myös helpon saavutettavuuden.
 
Ensimmäisen verkkojulkaisun artikkelit perustuvat Vaasassa pidetyn KäTu2007- symposiumin esitelmiin. Artikkeleja on yhteensä 12. Niiden käsittelemät kysymykset kuvaavat hyvin tämänhetkistä moninaisuutta alan tutkimuskentässä: Artikkeleissa on tutkittu monenlaisia käännöstekstejä, kuten tiedotteita, lukukirjoja ja hallinnollisia tekstejä. Osa artikkeleista pureutuu kääntämisen teoriaan, ja osa taas ottaa kantaa opetuksen kehittämiseen. Edustettuna on yhtä hyvin kääntäminen kuin tulkkauskin, viimeksi mainittuun lukeutuu myös viittomakielen tulkkausta käsittelevä tutkimus. Esillä on myös tutkimus, jossa pyritään hahmottamaan käännösmateriaalin määrää suomalaisessa arjessa.
 
MikaEL tekee omalta osaltaan näkyväksi suomalaista kääntämisen ja tulkkauksen tutkimusta. Tutkimus sai uuden esiintymisareenan viisi vuotta sitten, kun ensimmäinen KäTu-symposiumi järjestettiin Turussa huhtikuussa 2003. Virallisina järjestäjinä toimivat Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettaja- ja tutkijajaosto (V jaosto) ja Turun yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen keskus. Käytännön järjestelytoiminnasta vastasivat kielentutkimuksen tutkijakoulun Langnetin kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen jatko-opiskelijat. Turun jälkeen symposiumi on järjestetty keväisin Tampereella, Kouvolassa, Savonlinnassa ja Vaasassa. MikaEL ilmestyy vaiheessa, jolloin KäTu-symposiumisarja on viiden vuoden ajan kiertänyt kääntäjiä kouluttavia suomalaisia yliopistoja ja aloittaa kierroksen alusta: vuonna 2008 symposiumin isäntänä toimii jälleen Turku.
 
Kiitämme KäTu2007-symposiumiin osallistujia, artikkelien kirjoittajia ja verkkojulkaisun tekemisessä mukana olleita hedelmällisestä yhteistyöstä!
 
Jarmo Harri Jantunen     Minna Kumpulainen    Tuija Luokkakallio
 

A Note from the Editors 2007 

MikaEL - Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies comprises articles that are based on presentations given in the annual KäTu symposium. The electronic publication owes its name to Mikael Agricola, a comprehensive humanist, a learned theologian, a linguist and a translator, whose translation of the Bible and other religious texts laid the foundation for the standard Finnish and thus, the Finnish literature. The first volume of MikaEL, published in December 2007, honours the 450th anniversary of Agricola’s death.
 
The articles in the first volume are based on the presentations given in Kätu2007 symposium held at the University of Vaasa. The articles introduce various research topics in the field of translation studies and interpreting; some focus on translation theories whereas others shed light on novel teaching methods. Genres of the study material range from literature to legal texts; a pilot study on the amount of translated texts around us is also introduced. Some articles deal with research into interpreting as well as sign language interpreting.
 
We thank the participants of the Kätu2007 symposium, the contributors, and all others who have been involved in this project for your co-operation!
 
Jarmo Harri Jantunen     Minna Kumpulainen    Tuija Luokkakallio