Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 23.3.2024 klo 14:00
Paikka: Aboa Vetus Ars Novan Factory-kokoustila, Itäinen Rantakatu 4–6, Turku

(Kort på svenska nedan)

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 23.3.2024 klo 14.00 Turussa Aboa Vetus Ars Novan Factory-kokoustilassa (Itäinen Rantakatu 4–6, Turku).

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.3.2024.

Mahdolliset valtakirjat (ks. alla) tulee toimittaa toimistolle viimeistään 10.3.2024.

 

Päivän ohjelma

 • 12.00 – opastettu kierros Aboa Vetus Ars Novan Kosmos-näyttelyssä (Muut näyttelyt)
 • 13.00 – kahvitarjoilu ja Tarja Roinila -stipendien jakotilaisuus, kokoustila Factory
 • 13.15 – ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen alkaa, kokoustila Factory
 • 13.55 – ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen päättyy
 • 14.00 – kokous alkaa, kokoustila Factory


Sekä kokoukseen että museokierroksille osallistuminen on maksutonta.

Kokousaineisto

Kokousaineisto tulee esille verkko­sivujen jäsenosioon (www.sktl.fi/jasenet/kokousaineistot) hallituksen helmikuun kokouksen jälkeen maaliskuussa.

Ympäristöystävällisyyden nimissä toimitamme kokousmateriaalit osallistujille ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Materiaalit myös heijastetaan valkokankaalle ja käydään yhteisesti läpi kokouksen aikana. Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella, jos toivot, että varaamme kokousmateriaalit sinulle myös tulostetussa muodossa.

 

Osallistumisohjeet

Kokoukseen on mahdollista osallistua vain läsnä tai valtakirjalla edustettuna mahdollisten äänestysmenettelyiden takia. Lähikokouksessa otetaan huomioon ajantasaiset terveysturvallisuussuositukset. Kokousta ei striimata eikä sitä ole mahdollista seurata etänä.

 

Valtakirjaohjeet

Varsinaisessa kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan, äänioikeutetun jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan allekirjoitus oikeaksi. Vuoden 2023 jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja, eivätkä siis voi äänestää itsenään eivätkä toisen jäsenen antamalla valtakirjalla. Koe-, opiskelija-, kannatus- ja ulkojäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä siten myöskään mahdollisuutta äänestää valtakirjalla.

Valtakirja toimitetaan liiton toimistolle ennakkoon, viimeistään 10.3. skannattuna sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@sktl.fi tai postitse osoitteeseen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Tekstin talo, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki. Huom.! Emme nouda kirjattuja lähetyksiä postista. Valtakirjan voit myös ottaa mukaasi paikan päälle kokoukseen, mutta ilmoita joka tapauksessa jo ilmoittautuessasi, jos sinulla on valtakirjoja ja kenen valtakirjoja ne ovat.

 

Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat.

Kevätkokouksen yhteydessä jaetaan Tarja Roinila -stipendi(t).

 

Ilmoittautumislomake

 

Esityslista

 1. 1. Kokouksen avaus
 2. 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 5. 5. Kahden ääntenlaskijan valinta
 6. 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 8. 8. Liiton vuosikertomus vuodelta 2023
 9. 9. Liiton tilinpäätös vuodelta 2023
 10. 10. Tilintarkastajan lausunto
 11. 11. Vastuuvapauden myöntäminen
 12. 12. Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen
 13. 13. Ilmoitusasiat
 14. 14. Kokouksen päättäminen

 


 

Finlands översättar­ och tolkförbund rf:s ordinarie vårmöte hålls lördagen den 23 mars 2024 kl. 14.00 i Åbo i Aboa Vetus Ars Nova, mötesrummet Factory (Östra Strandgatan 4–6, Åbo).

Den sista anmälningsdagen är den 10 mars 2024.

Eventuella fullmakter ska lämnas in till förbundet senast den 10 mars 2024.

Mötesmaterialet kommer att läggas ut på medlemssidorna på förbundets webbplats (www.sktl.fi/jasenet/kokousaineistot) i mars efter styrelsens februarimöte.

På mötet behandlas de ärenden som nämns i föredragningslistan.

I samband med vårmötet delas Tarja Roinila-stipendiet/stipendierna ut.

 

Anmälningsblankett

 

Föredragningslista

 1. 1. Mötet öppnas
 2. 2. Val av ordförande för mötet
 3. 3. Val av sekreterare för mötet
 4. 4. Val av två protokolljusterare
 5. 5. Val av två rösträknare
 6. 6. Mötets laglighet och beslutsförhet
 7. 7. Fastställande av mötets arbetsordning
 8. 8. Förbundets årsberättelse för 2023
 9. 9. Förbundets bokslut för 2023
 10. 10. Revisorns utlåtande
 11. 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. 12. Kallande av hedersmedlemmar och utdelning av förbundets förtjänsttecken
 13. 13. Anmälningsärenden
 14. 14. Mötet avslutas