Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari / Svensk-finskt översättarseminarium

Aika: 23.-24.9.2021
Paikka: /Plats: seminariet ordnas som webbinarium

Anmälan

Anmälan är öppen! Anmäl dig senast den 23 augusti. Sista dagen för early bird-pris är den 21 juni.

 

Plock ur programmet

Selkokielisten asiatekstien ja kaunokirjallisuuden kääntämisestä/Om att översätta lättläst sakprosa och lättläst skönlitteratur – Ari Sainio, Selkokeskus & Maria Österlund, LL-Center

Kirjailija Sirpa Kähkönen & kääntäjä Mattias Huss (Ruotsi) keskustelevat yhteistyöstään Sirpa Kähkösen kirjojen ruotsintamisen tiimoilta/Författaren Sirpa Kähkönen och översättaren Mattias Huss diskuterar sitt samarbete kring översättningen av Kähkönens böcker

Om medicinska termer och medicinskt språk – Tom Pettersson och Lena Sjöberg, Helsingfors universitet

Lääketieteen kääntäjän apuvälineistä: Lääketieteen termit -sanakirjan sanastotyö ja verkkoversio, Aikakauskirja DuodecimLauri Saarela, Duodecimin toimittaja ja kielentarkistaja, Terveysportti/Duodecim

Om utvecklingen av Rikstermbanken (Sverige) och aktuella termfrågor – Åsa Holmér och Karin Webjörn, Språkrådet i Sverige
 

Aktuella språkfrågor – Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

Förenkla språket! Jag fattar ingenting! – Kääntämisestä ja kielenhuollosta Verohallinnossa – Marja Hämäläinen-Herjo, Verohallinto/Skatteförvaltningen