Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi KäTu

Aika: 12.-13.4.2019
Paikka: Tampere

XVII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019

TEEMA: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TILAT

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • - Käännöstieteellisen tutkimuksen/ammattikentän/koulutuksen nykytila
  • - Fyysiset ja digitaaliset tilat, joissa kääntäminen tai tulkkaus tapahtuu tai joissa kääntäjä- ja tulkkikoulutus järjestetään
  • - Liikkuvuus, etä- ja verkkotyö
  • - Työympäristöt ja työkalut
  • - Alan toimijoiden taloudellinen tila
  • - Kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät mielentilat

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

YHTEISTYÖ ID-TS VERKOSTON KANSSA

Vuonna 2019 KäTu-symposiumi tekee yhteistyötä ID-TS-verkoston (International Doctorate in Translation Studies) kanssa. Verkoston jäsenet on kutsuttu erityisesti sekä symposiumin posterisessioon että symposiumia edeltävään tekstiseminaariin.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo kuudentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2019 symposiumi järjestetään Tampereen yliopistossa.

 

Ilmoittaudu mukaan 29.3. mennessä!

www.katu-symposiumi.com

XVII KäTu Symposiumin toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu