Vuoden 2016 Tiedon helmi -palkinto Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarannolle

14.4.2016

Vasemmalta oikealle: Minna Ruokonen, Anne Rautiainen ja Päivi Kuusi vastaanottivat palkinnon SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston puheenjohtaja Ritva Hartama-Heinoselta sekä SKTL:n toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntilta.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) opettajien ja tutkijoiden jaosto myönsi Tiedon helmi -palkinnon kääntämisen ja tulkkauksen opettamisen edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Vuonna 2016 palkinnon sai Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto, joka on niin kääntämisen ja tulkkauksen kuin käännöstieteen opettamista edistävä, kansallisesti merkittävä yhteisöllinen hanke.

Tiedon helmi -palkinto luovutettiin Joensuussa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen XIV symposiumin yhteydessä. KäTu-symposiumi pidetään tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston kampuksella 15.–16.4.2016 ja sen teemana on kääntämisen rajattomuus – kääntäjän rajat. Tällä teemalla halutaan nostaa esiin kääntämistä ja tulkkausta moniulotteisina ilmiöinä.

Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarannon ylläpitäjät ovat Itä-Suomen yliopistosta, mutta koska toiminnassa on mukana Suomen kaikkien kääntäjiä kouluttavien yliopistojen opetushenkilökuntaa, varanto kokoaa laajasti alan opettajien osaamista. Kaksi vuotta toimineen varannon palkitsemisella tunnustuksen saa välillisesti siten suuri joukko kääntämisen ja tulkkauksen opettajia, jotka ovat osallistuneet toisaalta interaktiiviseen varantoon nyt vapaaehtoisesti, talkoilla, tallennettujen opetusmenetelmien ja opetusmateriaalien tuottamiseen ja kehittämiseen, toisaalta varannon hyödyntämiseen omassa opetustyössään.

Palkintoon kuuluu Helle Damkjaerin suunnittelema Tiedon helmi, jonka palkittu saa haltuunsa seuraavaan palkitsemiskertaan saakka, sekä kunniakirja, joka jää palkitulle.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston puheenjohtaja
Ritva Hartama-Heinonen
040 8384 052
opettajat@sktl.fi  

SKTL:n tiedottaja
Maarit Laitinen
044 3445 111
maarit.laitinen@sktl.fi