Taiteen edistämiskeskuksen kirjastoapurahat, iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset sekä sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset nyt haettavina

8.1.2016

Apurahojen ja avustusten hakuaika: 1.1.–1.2.2016. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00
.

(Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan hakea avustustarpeen ilmaantuessa.)

 

Taiteen edistämiskeskuksen kirjastoapurahat


Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.


Kaunokirjallisuuden alan apurahoja ja avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.


Tietokirjallisuuden apurahoja ja avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammatti-kirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen luovaan työskentelyyn. Apurahoilla tuetaan tuotantonsa eri vaiheissa olevia kirjailijoita ja kääntäjiä. Apurahan myöntämiseen ja määrään vaikuttavat hakuvuodelle myönnetyt muut apurahat.


Apurahaa ei myönnetä
- hakijalle, jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
- taiteilijaeläkkeen saajalle.

 
Taiteen edistämiskeskuksen iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.


Kaunokirjallisuuden alan avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.


Tietokirjallisuuden avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammatti-kirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.


Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.


Avustusta ei voi saada hakija, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 070 euroa).

 
Taiteen edistämiskeskuksen sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset

Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi.

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan hakea avustustarpeen ilmaantuessa.


Avustusta ei voi saada hakija, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 070 euroa).