Esitys (HE94/2015) laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

9.12.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyväksyttiin 8.12. hallituksen esitys (HE94/2015) laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena oli parantaa pätkätyöntekijöiden ja itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa. Lakiesityksen muotoiltu voidaan kuitenkin ymmärtää siten, että kaikki omaa työtä tekevät määritellään yrittäjiksi. Näin yrittäjiä koskevaa työttömyysturvalainsäädäntöä sovellettaisiin myös sellaisiin freelancereihin, joita nykyisin ei katsota yrittäjiksi.


Kulttuurikenttä on jo reagoinut lakiesitykseen. Muun muassa Tekijäfoorumi, jonka jäsen SKTL on, on ottanut asiaan kantaa omalla lausunnollaan. Lisäksi tekijät ja taiteilijoita edustavat ammatti- ja muut järjestöt ovat keräämässä adressia sen puolesta, ettei itsensä työllistävien työttömyysturvaa heikenettäisi.

Valiokunnan mietintö vastalauseineen on luettavissa täällä. Adressi löytyy täältä: www.adressit.com > Itsensä työllistävien työttömyysturvaa ei saa heikentää