Ammattitulkkia sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus

16.11.2015

Savon Sanomissa ja Keskisuomalaisessa julkaistiin sunnuntaina 15.11.15 artikkeli, jossa SPR kuvasi verenluovuttajien puutetta tietyissä maahanmuuttajaryhmissä. Artikkelissa kommentoitiin tulkkausta tavalla, joka osoitti, ettei tulkin ammattiroolia tunneta. SKTL:n vt. puheenjohtaja Liisa Laakso-Tammisto ja toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti kirjoittivat lehtiin vastineen:

Ammattitulkkia sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus

Näinä päivinä asioimistulkkeja tarvitaan enemmän kuin aikoihin, myös kielissä, joissa tulkkeja on melko vähän. On ymmärrettävää, että joissakin tilanteissa saatetaan näin ollen turvautua kahta kieltä osaaviin henkilöihin, jotta asioissa päästäisiin eteenpäin. Satunnaistulkeille on varmasti paikkansa ja he saattavat olla erinomainen ensiapu viestintätilanteissa. Tulkin käyttäjän olisi kuitenkin hyvä ymmärtää kahta kieltä puhuvan avustajan ja ammattitulkin ero.

Salassapitovelvollisuus on yksi ammattimaisen tulkkauksen perusvaatimus ja siksi sitä painotetaan tulkkikoulutuksessa erityisesti. Laajan suomalaisen asiantuntijaryhmän yhdessä laatimaan ja hyväksymään asioimistulkin ammattisäännöstöön sisältyy muitakin eettisiä periaatteita, jotka koskevat yleisemminkin tulkin esteellisyyttä eli jääviyttä, puolueettomuutta sekä yleistä ammattitaitoa ja pätevyyttä.

Sunnuntaina Savon Sanomissa ja Keskisuomalaisessa julkaistussa artikkelissa SPR:n Veripalvelun Itä-Suomen alueen esimies Paula Korhonen toteaa, ettei henkilökohtaisia terveyteen vaikuttavia asioita olisi sopivaa käsitellä tulkin kuullen. Tämän käsityksen mukaisesti asioimistulkki ei siis voisi myöskään avustaa tulkkausta tarvitsevaa henkilöä terveydenhuollon muiden toimijoiden kanssa asioitaessa – lasten- tai äitiysneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, synnytyssairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Terveyteen liittyvien henkilökohtaisten ja jopa intiimien tietojen käsittelyn luottamuksellisuus voikin vaarantua , jos “tulkkina” toimii tehtävään otettu satunnainen kielen osaaja, esimerkiksi jommankumman keskustelukumppanin tuttava tai sukulainen taikka muu henkilö, joka ei ole sisäistänyt tulkin salassapitovelvollisuuden merkitystä.

Ammattietiikkaa noudattava, sanaston ja toimintaympäristön hallitseva tulkki on paras tae siitä, että asiat välittyvät täsmällisesti puolin ja toisin ja että käsiteltävät asiat jäävät vain asianosaisten tietoon.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.

Liisa Laakso-Tammisto
puheenjohtaja

Kristiina Antinjuntti
toiminnanjohtaja