SKTL:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi oikeustulkkirekisteristä

5.11.2015

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry:ltä lausuntoa hallituksen lakiesityksestä koskien oikeustulkkirekisteriä. Lain tarkoituksena on osaltaan panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU oikeudesta tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Lain nojalla perustettaisiin direktiivin tarkoittama tarvittavan pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien rekisteri.

Täältä löydät SKTL:n lausuntoja vuodesta 2013.