Uudistetut laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet esillä SKTL:n verkkosivuilla

8.9.2015

Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet on äskettäin uudistettu. Uudet ohjeet ovat aiempaa yksityiskohtaisemmat, ja niissä korostetaan aiempaa enemmän mm. auktorisoidun kääntäjän vastuuta, tietoturvan merkitystä ja tarkkuuden vaatimuksia.

Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet.

SKTL järjestää lauantaina 17.10.2015 yhteistyössä OPH:n kanssa tiedotuspäivän auktorisoituina kääntäjinä toimiville, auktorisoiduiksi kääntäjiksi aikoville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Päivässä esitellään mm. päivitettyjä laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeita, auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan työtä ja tutkinnon arviointikriteerejä ja pohditaan auktorisoidun kääntämisen käytäntöä ja etiikkaa.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen tiedotuspäivään 6.10. mennessä.