Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 2015

14.11.2015

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 14.11.2015 klo 9.00–17.00. Ilmoittautuminen alkaa 3.8. ja päättyy 31.8.2015 klo 16.15.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinnon voi suorittaa kotimaisista kielistä (suomi, ruotsi ja pohjois-, inarin- tai koltansaame) toisiin kotimaisiin kieliin, kotimaisista kielistä vieraisiin kieliin ja vieraista kielistä kotimaisiin kieliin. Tutkinto suoritetaan yhdessä käännössuunnassa.

Tutkinnon kieliparit ja erikoisalat päätetään 31.8.2015 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta. Luettelo tutkinnon kielipareista ja erikoisaloista julkaistaan 3.9. Opetushallituksen verkkosivuilla (http://www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot > Auktorisoidut kääntäjät >  Tutkintoon osallistuminen).

Tutkinnon jälki-ilmoittautuminen alkaa 3.9. ja päättyy 11.9.2015 klo 16.15. Jälki-ilmoittautua voi ainoastaan 3.9. ilmoitettuihin kielipareihin ja erikoisaloihin.

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintomaksu on 380 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta anne­t-tavasta todistuksesta peritään 75 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

Ilmoittautumislomake sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan verkkosivuilta osoitteesta http://www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot > Auktorisoidut kääntäjät.

Lisätietoa: opetusneuvos  Terhi Seinä auktoris.lautakunta@oph.fi

AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA