Kääntäjille ja tulkeille suunnattu Aslak-kuntoutus haettavana

12.5.2015

 • MITÄ ASLAK ON?
 •  
 • • Ammatillisesti Syvennettyä Lääketieteellistä Kuntoutusta, jossa keskeistä on kuntoutukseen hakeutumiseen ohjanneiden syiden yhteys omaan työhön
 • • Ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta
 • • Pääosin ryhmämuotoista, lisäksi yksilöllisiä tapaamisia lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja työelämän asiantuntijan kanssa
 • • Nyt toteutettava kurssi on viimeinen kääntäjille ja tulkeille suunnattu (ja ylipäätään viimeinen) ASLAK-kurssi. Jatkossa kuntoutus toteutetaan työpaikkakohtaisena.

 

KUNTOUTUMINEN ON OPPIMISPROSESSI

 •  
 • • Mahdollisuus oppia toimimaan oman hyvinvoinnin hyväksi ja ennakoimaan sitä, miten voi säilyttää työ- ja toimintakyvyn pidempään ja jopa parantamaan sitä.
 • • ASLAK:ssa ammatillinen osuus mahdollistaa työn tarkastelun vertaisryhmän tuella
 • -> pyrkimyksenä on löytää keinoja oman työn kehittämiseen.

 

KUNTOUTUJIEN VALINTAMENETTELY / VALINTAKRITEERIT

 •  
 • • Kohderyhmänä ovat työssä olevat (pienyrittäjät, vakiintuneet, määräaikaiset työsuhteet) henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyn riskit ovat jo selvästi todettavissa. Kuntoutujien sairausoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia. Kuntoutujalla on selkeästi työvuosia jäljellä. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista. 
 • • Kuntoutushakemus KU132 (www.kela.fi/lomakkeet > harkinnanvarainen kuntoutus > lomake 132) ja lääkärin B-lausunto (terveyskeskus, työterveyshuolto tms.) toimitetaan omaan Kelan toimistoon. Paikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten tulojärjestyksessä, kurssin koko 10 henkilöä.
 • • Kuntoutus on noin vuoden kestävä oppimisprosessi sisältäen viisi kuntoutusjaksoa
 • • Kuntoutuja asettaa kuntoutukselle omia henkilökohtaisia tavoitteita, joiden edistymistä seurataan ja tuetaan koko kuntoutusprosessin ajan
 • • Työterveys saa kuntoutuksen aikana palautetta kuntoutumisen edistymisestä kuntoutusselosteen viimeiseltä kurssijaksolta
 • • Kuntoutuksen päätyttyä työterveyshuolto toteuttaa tarvittaessa kuntoutuksen jatkoseurannan.

 

KURSSIJAKSOT (Kuntoutuskeskus Petreassa, Turussa)

 

 • • Aloitusjakso     23.11. - 27.11.2015
 • • 1.Kurssijakso   09.02. - 12.02.2016
 • • 2.Kurssijakso    21.03. - 24.03.2016
 • • 3.Kurssijakso    23.08. - 26.08.2016
 • • Loppujakso      28.11. - 02.12.2016

 

ASLAK-TIIMI

 •  
 • • Lääkäri
 • • Psykologi
 • • Fysioterapeutti
 • • Työelämän asiantuntija
 • • Muita työntekijöitä:
 • • toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja,
 • terveydenhoitaja, ravitsemusterapeutti