Uusia pilottitutkimusraportteja Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa

26.1.2015

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa toteutettiin vuonna 2014 tutkimus, joka keskittyi valikoituihin tekijänoikeuskysymyksiin kirja-alalla.

Joulukuussa 2014 on hankkeen internetsivuilla julkaistu sarja pilottitutkimusraportteja, jotka käsittelevät tekijänoikeuspolitiikkaa, kirja-alan tekijänoikeuskysymyksiä, sekä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. Pilottitutkimukset perustuvat hankkeessa muodostettuun metodologiaoppaan luonnokseen, jota kehitetään hankkeen pilottivaiheen kokemusten myötä.

Tekijänoikeuspolitiikkaa sekä julkisia kuulemisia, vaikutusarviointia ja tutkimustiedon käyttöä tekijänoikeusjärjestelmän, tekijänoikeuspolitiikan ja lainsäädännön kehittämisessä on käsitelty tutkimuskokonaisuudessa, jossa mukana olivat seuraavat teemat:
- Copyright policy,
- Public consultation on law proposals
, ja
- The use of impact assessment and research in policy development.

Toinen laajempi kokonaisuus keskittyy teosmarkkinoihin ja markkinoiden toimivuuteen. Osassa pilottitutkimuksia keskitytään tarkastelemaan kirja-alan tekijänoikeuskysymyksiä. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat:
- Volume of domestic production of copyrighted products and services,
- Volume of exported and imported copyrighted products and services,
- Markets for copyrighted products and services,
- Individual exercise of rights,

- Efficiency of copyright as an incentive to create and invest in creative works (raportin julkaisu tammikuussa 2015),
- Transaction costs in transfer and licensing of rights (raportin julkaisu tammikuussa 2015),
- Terms of transfer and licensing of rights (raportin julkaisu tammikuussa 2015), ja
- Analysis of stakeholders´ opinions on the copyright system (raportin julkaisu tammikuussa 2015).

Kolmas teema-alue käsittelee vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä tekijänoikeuteen liittyvien riitojen käsittelyssä. Mukana ovat seuraavat teemat:
- Availability of alternative dispute resolution mechanisms, ja
- Use of alternative resolution mechanisms for solving copyright disputes.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeen pilottivaihe alkoi vuoden 2013 alussa. Aiemmin julkaistut pilottitutkimukset keskittyivät Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöön sekä järjestelmän eri osa-alueisiin. Hankkeen testaus- ja pilottivaihe viedään päätökseen vuonna 2015. Pilottitutkimusraportteja julkaistaan hankkeen sivuilla säännöllisin väliajoin.