Kirjastoapurahat nyt haettavana

15.1.2015

Haku päättyy 2.2.2015. Viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Hakuohjeet ja hakulomake Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla.

Hakuun on tullut muutoksia sitten viime vuoden. Nyt apurahoja jaetaan tietyiksi kuukausiksi eikä niitä myönnetä taiteilijaeläkettä saaville.


Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat

Mihin tarkoitukseen

Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen luovaan työskentelyyn. Apurahoilla voidaan tukea tuotantonsa alkuvaiheessa olevia kirjailijoita ja kääntäjiä.

Apurahaa ei myönnetä

 • - hakijalle, jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha

 • - taiteilijaeläkkeen saajalle. 

Minkä suuruinen

Apurahan suuruus on 4 000 - 14 500 euroa. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn jaetaan MYEL:n  mukaisen vakuutusosuuden sisältäviä apurahoja seuraavasti:

 • - neljän kuukauden työskentelyyn 7 000 euroa

 • - viiden kuukauden työskentelyyn 8 500 euroa

 • - kuuden kuukauden työskentelyyn 10 000 euroa

 • - seitsemän kuukauden työskentelyyn 11 500 euroa

 • - kahdeksan kuukauden työskentelyyn 13 000 euroa

 • - yhdeksän kuukauden työskentelyyn 14 500 euroa.

Millä perusteella

Hakijalla tulee olla vähintään yksi julkaistu teos. Jos uusin julkaisu on omakustanne tai tarvepainatteena julkaistu teos, se tulee liittää hakemukseen. Näytelmän osalta julkaisukynnyksenä pidetään näytelmän esittämistä, ellei näytelmää ole julkaistu kirjana. Yksittäisiä artikkeleita tai osallistumista antologiaan ei katsota riittäväksi näytöksi aikaisemmasta tuotannosta. 

Päätökseen vaikuttavat lisäksi

 • - hakijan aikaisempi tuotanto

 • - hakijan tämänhetkinen luova työvaihe

 • - työsuunnitelma (tarkemmin hakuohjeissa).

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahan saajan on

 • - luovuttava päätoimisesta työstä vähintään neljän kuukauden pituisen apurahakauden ajaksi.
 • - otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus, jos apuraha on vähintään neljän kuukauden mittainen. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apurahaa ei myönnetä, jos

 • - hakemus ei ole tullut määräaikaan mennessä. Viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. Apurahaan sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).