Kysely kääntäjien ammattikuvasta ja ammatin arvostuksesta – vastausaikaa jatkettu 12.12.2014 saakka

19.11.2014

Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto) tekee parhaillaan laajaa kääntäjän ammattikuvaa ja ammatin arvostusta koskevaa tutkimusta. Tutkimukseen liittyy kysely, johon toivotaan vastauksia sekä päätoimisilta kääntäjiltä että niiltä, jotka tekevät käännöksiä osa-aikaisesti tai ovat tällä hetkellä muun alan töissä tai opiskelevat uutta ammattia.

Kysely perustuu Tanskassa Århusin yliopistossa vuosina 2008 - 2012 toteutettuun tutkimukseen, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Käännösalan ammattilaiset KAJ :n kanssa. Tutkimustuloksista raportoidaan yhteistyössä alan järjestöjen kanssa vuoden 2015 aikana.


Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa 
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/9748/lomake.htmlVastauksia on jo kertynyt huikeat 409 kappaletta, lämmin kiitos kaikille vastanneille! Vielä kuitenkin ehtii vastata, sillä vastausaikaa on pidennetty 12.12.2014 saakka (KAJ:n pyynnöstä). Yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan 5 kpl 80 euron lahjakortteja Suomalaiseen kirjakauppaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä kyselyyn vastaamista. Arvonta suoritetaan viimeistään 16.12.2014 ja voittajiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian sen jälkeen.


Koska kyselylomakkeessa on muutama hämmennystä aiheuttanut puute, Minna Ruokonen haluaa välittää seuraavan viestin: "Kyselyn vaihtoehdoista jäivät puuttumaan ammatti-identiteetistä tietokirjallisuuden kääntäminen ja työmuodoista freelancer. Todennäköisesti tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun kysely siirrettiin sähköiseen muotoon. Syy on kokonaan minun, ja olen erittäin pahoillani tapahtuneesta".

Tietokirjallisuuden kääntämisestä voi ilmoittaa kysymyksissä A-1 ja A-2 avokentissä. Kysymykseen B-1, jossa kysytään työmuodosta, on lisätty ohjeteksti, jossa pyydetään freelancereita valitsemaan kohdan "työsuhteinen freelancer" ja merkitsemään läheiseen avoimeen kohtaan lisätiedon "pelkkä freelancer".