XIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI – 1. kiertokirje

13.11.2014

Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

KäTu2015: Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt

Helsingin yliopisto 10.–11.4.2015

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä on jatkotutkinto-opiskelijat, joille se antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo yli kymmenen vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia ja perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita, viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa; KäTu-symposiumien sarja on yliopistoissa jo kolmannella kierroksellaan.

KäTu2015-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuoden 2015 symposiumissa teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt. Kääntäminen ja tulkkaus kattaa tässä laajasti monikielisen viestinnän kentän ja sillä eri rooleissa toimivat, kuten kääntäjät ja tulkit, opettajat ja tutkijat, toimeksiantajat, käännöstoimistot, alan järjestöt ja kriitikot. Tällä teemalla KäTu haluaa välittää onnittelut yhdelle tärkeälle kääntämisen ja tulkkauksen yhteisölle eli SKTL:lle tämän täyttäessä 60 vuotta.

Esitelmissä aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista alateemoista:

 • - kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöjen historiallinen muotoutuminen

 • - kääntäjän ja tulkin ammatin professionaalistuminen

 • - alan ammatilliset järjestöt ja niiden rooli

 • - verkostoituminen ja yhteisöllisyys

 • - kääntäminen, tulkkaus ja solidaarisuus

 • - joukkoistaminen strategiana

 • - kääntäjät ja tulkit somessa

 • - kääntäjiä voimaannuttava joukkovoima

 • - kääntäjät/tulkit/käännöstutkijat käytäntöyhteisönä

 • - käännöstutkijat muutosvoimana

 • - käännösten lukijoiden yhteisöt

KäTu-perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

TYÖMUODOT

Vuoden 2015 plenaariesitelmien pitäjät ovat Translators Without Borders –yhteisön perustaja Lori Thicke ja Itä-Suomen yliopiston käännöstieteen professori Kaisa Koskinen. Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittelyjä. Työpajat ovat kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma tunnin mittainen esittelyaikansa, jonka yhteydessä on tarjoilua.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään 30.11.2014 sekä ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään 31.1.2015. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu-2015@helsinki.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä, ja sektioesitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 28.2.2015 mennessä.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkieliä ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä voi tiedustella järjestäjiltä. Ainoastaan plenaariesitelmät voidaan tulkata.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan kaksi julkaisua. Osa vuoden 2015 KäTu -esitelmiin ja postereihin perustuvista artikkeleista on tarkoitus julkaista vertaisarvioidussa Vita traductiva –lehden (http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/accueil/) erikoisnumerossa, jonka työnimi on Communities of Translation and Interpreting. Vaihtoehtoisesti artikkeliaan voi tarjota KäTun perinteiseen MikaEL-e-julkaisuun; edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Kirjoitusohjeet ja tiedot kummankin julkaisun toimittajista ilmoitetaan symposiumin yhteydessä. Symposiumin jälkeen julkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostijakeluna.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2015-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan tammikuussa 2015. Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu-2015(a)helsinki.fi.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto
Juha Eskelinen
Ritva Hartama-Heinonen
Minna Hjort
Maarit Koponen
Mira Nyholm
Kristiina Taivalkoski-Shilov (pj.)

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaosto
Juha Eskelinen (Helsingin yliopisto)
Minna Kumpulainen (Itä-Suomen yliopisto)
Leena Salmi (Turun yliopisto)
Dieter Hermann Schmitz (Tampereen yliopisto)
Nestori Siponkoski (Vaasan yliopisto)
Gun-Viol Vik (V jaoston pj.)

TAVATAAN HELSINGISSÄ!