Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -julkaisu nyt ladattavissa

4.11.2014

Julkaisu kokoaa yhteen Itsensä työllistäjät 2013 -tutkimuksen keskeiset tulokset. Se tarjoaa tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja osin myös apurahansaajien työtilanteesta, työoloista, toimeentulosta ja sosiaaliturvan toimivuudesta. Kuinka itsensä työllistäjäksi päädytään? Mitkä ovat itsensä työllistäjänä toimimisen hyviä ja huonoja puolia? Entä onko itsensä työllistäjillä kasvutavoitteita yrittäjinä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaamalla luodaan kattava kuva itsensä työllistäjien työmarkkinatilanteesta ja työoloista Suomessa.

Pdf on ladattavissa Tilastokeskuksen sivuilta.

Painettu versio on myös tilattavissa Editan verkkokirjakaupasta ja Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta hintaan 48,00 euroa.