Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin – Juhani Lindholm jatkokaudelle kirjallisuustoimikunnassa

6.10.2014

​Seitsemään valtion taidetoimikuntaan nimettiin 74 taiteen asiantuntijajäsentä. Apurahapäätöksiä valmistelevissa jaostoissa on lisäksi 27 jäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa aloittaa 112 asiantuntijaa.

Taideneuvosto valitsi toimikuntien jäsenet saamistaan ehdokkaista. Ehdotuksia pyydettiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.

Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat entistä laaja-alaisempia. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen apurahoista. Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan alakohtaisilla jaostoilla, joita on yhteensä 14.

Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikuntaan on koottu edustus kuudesta muusta taidetoimikunnasta.  Sillä lisätään taidetoimikuntien välistä yhteistyötä. Toimikunta arvioi muun muassa matka-apurahahakemukset, joista aiemmin päätettiin ilman vertaisarviointia.  Monikulttuurisuusjaosto arvioi monikulttuurisen alan hakemuksia ja vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta.

”Saimme toimikuntiin monipuolisen taiteen asiantuntemuksen ja alueellisen edustuksen. Odotamme virkeää vuoropuhelua eri taiteenalojen ja toimikuntien välillä”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

 

Kirjallisuustoimikunta kokonaisuudessaan:

 • Siri Kolu, kirjailija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
 •  
 • Risto Ahti, kirjailija, Tampere
 • Pirkko Heikkinen, FL, kriitikko, Mikkeli
 • Siru Kainulainen, FT, Turku
 • Satu Koho, FT, toimittaja, kirjallisuudentutkija, Oulu
 • Juhani Lindholm, suomentaja, Järvenpää
 • Sari Peltoniemi, kirjailija, Lempäälä
 • Mikko Rimminen, kirjailija, Helsinki
 • Peter Sandström, kirjailija, toimittaja, Turku
 • Mikaela Strömberg-Schalin, kirjailija, Porvoo
 • Esko-Pekka Tiitinen, kirjailija, Outokumpu