Puheenjohtajan kääntäjienpäivän terveiset

30.9.2014

Hyvää kääntäjän päivää, SKTL:n jäsenet!

Kansainvälisen kääntäjienpäivän vieton on aloittanut kääntäjien, tulkkien ja terminologien kansainvälinen järjestö FIT (the International Federation of Translators).  Päivämääräksi on valikoitunut syyskuun viimeinen päivä, koska se on kirkkoisä ja raamatunkääntäjä Pyhän Hieronymyksen (347–420 jaa.) kuolinpäivä. Kuolemansa jälkeen hänet julistettiin kääntäjien suojeluspyhimykseksi.

Kääntäjien – ja tulkkien – päivän vietto on laajentunut myös kristillisen maailman ulkopuolelle aloitusvuoden 1991 jälkeen. Vaikka pyhimysten merkitys ainakin meidän pohjoismaisissa yhteiskunnissamme on vähentynyt, sellaisille voisi olla tarvetta. Koska pyhimykset ylipäätään ovat käyneet harvinaisiksi, alan arvostuksen nostamiseen ja ehtojen parantamiseen on löydettävä muita keinoja.

Parhaimmillaan työmme on luomisen juhlaa, mutta työn ehdot ovat kovin arkiset. Viime viikkoina SKTL:n toimistoon ja hallituksen tietoon on tullut lukuisia yhteydenottoja työmme ehtoihin kohdistuvista heikennyksistä. Monet niin kirjallisuuden- ja asiatekstinkääntäjien kuin tulkkienkin toimeksiantajat ovat esittäneet uusia, aiempaa huonompia sopimuksia tai ilmoittaneet yksipuolisesti heikentävänsä toimeksiantojen ehtoja.

On luonnollista, että toimintakuluissa pyritään säästämään, mutta joskus säästäminen johtaa siiten, että kulut siirtyvät jonkun toisen maksettaviksi, joko lisääntyneinä matkustuskuluina, työmäärän lisääntymisenä, ansiotason pienenemisenä ehkä jopa kaikkina näinä.

Sopimukset kannattaa aina lukea tarkkaan, ja miettiä, mitä ehdot käytännössä merkitsevät. Yksipuolisiin sopimusten muuttamisiin ei tarvitse suostua, mutta jos otat toimeksiannon vastaan uusilla ehdoilla, osoitat hyväksyväsi ne ja olet vakiinnuttamassa niitä käytäntöön.

Jos sinulle tarjotuissa sopimuksissa on jotakin, mikä herättää kysymyksiä tai epävarmuutta, kannattaa olla yhteydessä SKTL:n toimistoon. Liiton toiminnanjohtaja, Karola Baran, pystyy juristina antamaan neuvoja kiperissä kysymyksissä. Lisäksi hän ja liiton luottamushenkilöt ovat säännöllisesti yhteydessä toimeksiantajien edustajiin, pyrimme näin edistämään alan säilymistä ja kehittymistä asiantuntija-alana.

Pidetään kääntäjän lippu korkealla tänään ja joka työpäivänä. Pyhimyksiä meistä ei tule, mutta työstä on lupa olla ylpeä. Annetaan ylpeyden näkyä ja kuulua!

Kääntäjienpäivän terveisin

Kristiina Antinjuntti