SKTL mukana uudessa Sarave-vaikuttajaverkostossa

12.6.2024

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on osallistunut vuodenvaihteesta 2023–2024 lähtien uuden Sarave-vaikuttajaverkoston toimintaan. Verkoston tavoitteena on vaikuttaa suomalaiseen kielikoulutuspolitiikkaan ja kieltenopetukseen sekä katkaista vieraiden kielten, erityisesti saksan, ranskan ja venäjän, opetuksen supistuminen peruskouluissa ja lukioissa. 

 

Verkosto järjestää vaikuttajatapaamisia, keskustelutilaisuuksia ja osallistuu kieliaiheisiin liittyvään julkiseen keskusteluun. Verkoston tarkoituksena on myös korostaa kielen ja kielen ammattilaisten, esimerkiksi kääntäjien ja tulkkien, roolia alalla kuin alalla. Heidän osaamistaan tarvitaan mm. tiedon huoltovarmuudessa, kansainvälisissä kumppanuuksissa, tietovarmuudessa, yhteiskunta- ja terveysturvallisuuden toteutumisessa sekä kielellisen esteettömyyden mahdollistamisessa. Yksi tavoite on tehdä näkyväksi kielialan panostus monitieteiseen tutkimukseen ja sen tulevaisuuteen. 

 

SKTL:n edustaja Sarave-verkostossa on suomentaja Sirpa Alkunen. Mukana verkostossa ovat kaikki suomalaiset yliopistot, joissa koulutetaan saksan, ranskan ja venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijoita sekä tutkitaan näitä kieliä ja niitä koskevaa viestintää. 

 

"Näen osallistumisen Sarave-verkostoon SKTL:n kannalta merkittävänä. Meillä on verkoston kanssa yhtenevät tavoitteet ja yhteinen huoli suomalaisten kieliosaamisen kaventumisesta", kertoo SKTL:n puheenjohtaja Sanna Kokkonen

 

Lue aiheesta lisää Kääntäjä+-verkkojulkaisustamme