Kirjailija- ja kääntäjäjärjestöt ovat laatineet lausunnon kulttuuripoliittista selontekoa varten

6.6.2024

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja kirjailijajärjestöt Finlands svenska författareförening, Suomen kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat sekä kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto antoivat yhteisen lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoliittisen selonteon ohjausryhmälle.
 
Lausuimme kirja-alaa vahvistavista toimenpiteistä, joiden myötä kotimaisilla kielillä laaditulla kirjallisuudella, käännöskirjallisuudella ja sen tekijöillä on vahva tulevaisuus. Toivomme, että selonteossa näkyvät luovan alan ammattilaiset erityisesti siitä näkökulmasta, miten valtio voi heidän työtään edistää ja mahdollistaa.
 
Kirja-alan tulevaisuuden tarpeet tulee kartoittaa kulttuuripoliittisessa selonteossa kolmesta näkökulmasta:
 
1. Kirjallisuuden tekijöiden toimeentulo ja toimintaedellytykset
2. Kirja-ala ja sen arvoketjut liiketoimintana
3. Lukemisen ja lukutaidon edistäminen
 
Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan asettama asiantuntijatyöryhmä on valmistellut selontekoa viime syksystä saakka. Selonteko valmistuu kesällä, ja hallitus antaa sen eduskunnalle syyskaudella 2024.