Mielipidekirjoitus: Rajavartija tarvitsee ammattitulkin

22.4.2024

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL, Kieliasiantuntijat ja Suomen kielipalveluyritykset SKY ottivat lauantaina 20.4. Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kantaa parhaillaan käsittelyssä olevaan niin sanottuun rajamenettelylakiin, jonka avulla pyritään torjumaan välineellistettyä maahantuloa.

Käännytystä arvioidessaan rajavartija tarvitsee avukseen ammattitulkin.


Välineellistetyn maahantulon torjumista koskeva lakiesitys edellyttää rajavartijan arvioivan, onko maahan pyrkivä henkilö erityisen haavoittuvassa asemassa tai todellisessa vaarassa, mikäli hänet käännytetään rajalta takaisin. Tämä arvio rajavartijan tulee lakiesityksen mukaan tehdä ”vuorovaikutustilanteessa” henkilön kanssa. Tilanteessa ei kuitenkaan sovellettaisi ulkomaalaislain vaatimusta tulkkauksen järjestämisestä.

On sekä maahan pyrkivän henkilön että virkavastuulla toimivan rajavartijan oikeusturvan kannalta olennaista, että laki takaa mahdollisuuden käyttää tilanteessa puolueetonta ammattitulkkia. Tämä varmistetaan parhaiten perustamalla tulkkipäivystys.

 

  • Jenni Kavén, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, toiminnanjohtaja
  • Hanna Gorschelnik, Kieliasiantuntijat ry, toiminnanjohtaja
  • Erik Miller, Suomen Kielipalveluyritykset ry, hallituksen puheenjohtaja
  •  

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 20.4.2024 SKTL:n nimissä, koska lehden palstatila oli rajallinen.