Uusi pohjoiseurooppalainen verkosto vahvistaa kielialaa

8.6.2023

Pohjoiseurooppalaiset kielialan järjestöt ovat muodostaneet yhteisen verkoston, jonka tarkoituksena on käsitellä alaa koskevia kysymyksiä ja ryhtyä myös tarvittaessa yhteisiin toimiin. Tammikuussa 2023 perustettuun pohjoiseurooppalaiseen kielialan verkostoon (Northern European Language Network, NELN) voivat liittyä kaikki Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella toimivat kielialan järjestöt. 

Aloite uuden keskusteluverkoston muodostamisesta syntyi Malmössä viime marraskuussa järjestetyssä pohjoismaisessa käännösalan Nordic Translation Industry Forum -konferenssissa (NTIF), jonka yhden työpajan aiheena oli alueellisen yhteistyön edistäminen. Konferenssin jälkeen siihen osallistuneet järjestöt – Ruotsin kielipalveluyritysten liitto (Språkföretagen), Suomen kielipalveluyritykset (SKY), Viron käännöstoimistojen liitto (Eesti Tõlkebüroode Liit, ETBL), Tanskan kääntäjien ja tulkkien liitto (Translatørforeningen, DACTI) ja Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto (Sveriges facköversättarförening, SFÖ) – halusivat jatkaa hyvää keskustelua yhteisistä asioista ja päättivät kutsua mukaan myös muut alan järjestöt.

Tähän mennessä verkostoon on liittynyt jo useita kieliammattilaisten järjestöjä, jotka edustavat niin ammattikääntäjiä, -tulkkeja ja kieliasiantuntijoita kuin käännös-, tulkkaus- ja kielialan yrityksiä. Suomesta mukana ovat myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) ja Kieliasiantuntijat ry. EU-puheenjohtajuuden tapaan verkoston kokousten vetovuoro kiertää verkostoon kuuluvien järjestöjen kesken kuuden kuukauden jaksoissa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella vetovuorossa on Suomen kielipalveluyritykset (SKY), jolta vetovastuu siirtyy seuraavaksi kaudeksi Ruotsin kielipalveluyritysten liitolle.

”Uusi verkosto tarjoaa hienon mahdollisuuden pitää yhteyttä ja keskustella eri aiheista Pohjois- ja Baltian maissa toimivien kollegojen kanssa”, kertoo Katja Virtanen, verkoston ensimmäinen vetäjä ja SKYn hallituksen jäsen. “Vaikka monet alaa koskevat kysymykset ovat maailmanlaajuisia, niitä voi joskus olla tuloksellisempaa käsitellä alueellisella tasolla.”

”Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle (SKTL) verkosto on hieno uusi mahdollisuus kehittää alaa parempaan suuntaan. Toivomme, että verkosto voi omalta osaltaan tukea uusienkin hyvien käytäntöjen syntymistä käännös- ja tulkkitoimistojen sekä kääntäjien ja tulkkien kesken”, sanoo SKTL:n toiminnanjohtaja Jenni Kavén.

Pohjoiseurooppalainen kielialan verkosto NELN toivottaa kaikki Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella toimivat kielialan järjestöt tervetulleiksi liittymään mukaan!

 

Verkoston jäsenet