Uusi tekijänoikeuslaki tuli voimaan huhtikuun alussa

22.5.2023

Suomessa valmisteltiin pitkään laajaa tekijänoikeuslain uudistusta EU-direktiivien mukaisesti. Tavoitteena on ollut tekijänoikeuslainsäädännön modernisointi, jotta se vastaisi paremmin digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksia. Tavoitteena on ollut myös lainsäädännön yhdenmukaistaminen EU-tasolla sekä oikeudenhaltijoiden aseman parantaminen. Uudistuksella on implementoitu direktiivit Suomen lainsäädäntöön. 

 

Miten uudistus eteni? 

  • • 2019: EU:ssa hyväksyttiin DSM-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja verkkolähetysdirektiivi.  
  • • Syksy 2021: lakiesitys OKM:stä lausuntokierroksella, myös SKTL antoi lausuntonsa 
  • • Kevät 2022: hallituksen esitys tekijänoikeuslaista eduskunnalle 
  • • Syksy 2022: täydentävä hallituksen esitys 
  • • 2022–2023: käsittely eduskunnan valiokunnissa 
  • • 27.2.2023: laki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 
  • • 3.3.2023: tasavallan presidentti vahvisti lain 
  • • 3.4.2023: tekijänoikeuslain uudistus tuli voimaan  

 

Seuraavaksi tekijänoikeuslakia tulisi vielä uudistaa kansallisten tarpeiden osalta. Kääntäjien näkökulmasta on tärkeää, että esimerkiksi e- ja äänikirjojen lainauskorvaus kirjataan lakiin. Lainauskorvausta voidaan vuonna 2023 kuitenkin jo maksaa yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainoista ilman lakiin kirjausta erillisestä määrärahasta. 

 

 

Lisätietoa:

Teksti: Jenni Kavén 

Kirjoittaja on SKTL:n toiminnanjohtaja.