E-kirjoista ja äänikirjoista maksetaan lainauskorvausta tänä vuonna ensimmäistä kertaa

22.5.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki huhtikuun alussa hyväksymispäätöksen, jonka mukaan lainauskorvausta voidaan ryhtyä vuonna 2023 maksamaan yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainoista. E-kirjoista ja e-äänikirjoista tullaan maksamaan yhtä paljon korvausta. Asiaa ei ole vielä kirjattu lakiin, mutta vuodelle 2023 maksamispäätös on tehty ja e-lainauskorvaus maksetaan omasta määrärahastaan. Tänä vuonna maksettava korvaus koskee vuoden 2022 lainoja. Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijöille (kuten kääntäjille) teosten maksuttomasta kirjastolainaamisesta.  

 

Mitä muutos tarkoittaa kääntäjille? 

 

Jos kääntäjä on kääntänyt e- tai äänikirjoja tai jos hänen kääntämästään teoksesta on tehty e- tai äänikirja, ja jos kyseistä kirjaa lainataan yleisistä kirjastoista, kääntäjä voi saada lainauskorvausta teoksen kirjastolainaamisen korvaamiseksi. E-lainauskorvauksen saamiseksi kääntäjien tulee päivittää tekijänoikeusjärjestö Sanastoon tiedot kääntämistään e- ja äänikirjoista, mutta Sanaston mukaan asialla ei ole vielä kiire. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on Sanaston jäsen ja Sanaston lainauskorvaukseen liittyvässä vaikuttamistyössä on ollut mukana myös SKTL:n jäseniä ja henkilökuntaa. 

 

Mitä seuraavaksi? 

 

E- ja äänikirjojen lainauskorvaus tulisi kirjata myös lakiin. Tämän lisäksi korkeakoulukirjastojen e-lainat tulisi saada lainauskorvauksen piiriin. Tällä hetkellä kääntäjä saa lainauskorvauksen vain korkeakoulukirjastojen fyysisistä teoslainoista ja yleisten kirjastojen e- ja äänikirjoista.  

 

”SKTL:n toiveena tulevalle hallituskaudelle on, että myös korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Tämä olisi oikeudenmukaista tekijöitä kohtaan. On epäloogista, että jos sama teos lainataan yleisestä kirjastosta, korvauksen saa, mutta korkeakoulukirjastolainasta korvausta ei maksetakaan. Tekijä ei juuri pysty vaikuttamaan siihen, mistä kirjastosta hänen teostaan lainataan”, toteaa SKTL:n toiminnanjohtaja Jenni Kavén

 

 

 

Lisätiedot: Hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon laatima e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskeva selvitys löytyy täältä

 

Lähde: sanasto.fi