SKTL:n lausunto e-aineistojen lainauskorvausta koskevasta selvityksestä

8.2.2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon e-aineistojen lainauskorvausta koskevasta selvityksestä. Kokosimme lausuntomme pääkohdat tähän uutiseen.

Lainauskorvaus on kirjallisuuden tekijöille maksettavaa korvausta maksuttomasta kirjastolainaamisesta. Tällä hetkellä lainauskorvausta maksetaan vain kirjojen fyysisistä teoskappaleista. Pidämme tärkeänä, että kirjastosta lainattavista kirjoista muun muassa kääntäjille maksettava lainauskorvaus halutaan laajentaa koskemaan myös e-kirjoja ja e-äänikirjoja.

Nykyään osa teoksista julkaistaan vain e-kirjoina tai äänikirjoina. Korvaus ei saa olla riippuvainen teosformaatista. Myös sellaisista kirjoista tulee maksaa korvausta, joita ei ole saatavilla fyysisinä teoskappaleina ja kirjoista, jotka on suoraan tehty e- tai äänikirjaksi. Digitalisaation edetessä on perusteltua ulottaa myös e- ja e-äänikirjat teknologianeutraalisti lainauskorvauksen piiriin, sillä on oletettavaa, että e-lainamäärät kasvavat myös tulevina vuosina. Tämä kuitenkin riippuu siitä, miten kustantajat lisensioivat e-kirjoja ja e-äänikirjoja kirjastokäyttöön.

Myös korkeakoulukirjastot tulisi saattaa pikimmiten e-lainauskorvauksen piiriin. Monissa korkeakoulukirjastoissa e-lainaaminen on jo lainaamisen pääasiallinen muoto, ja uusia teoksia hankitaan ensisijaisesti e-muodossa. Tämä tukisi myös monipuolisia kirjahankintoja. On tärkeää, että e-aineistoja on saatavilla kirjastoissa fyysisten teoskappaleiden lisäksi, ja tämän tulee näkyä myös tekijöiden toimeentulossa.

Lainauskorvauksiin tulisi osoittaa tasokorotus. Tämä tukee tekijöiden, muun muassa kääntäjien, taloudellisen toiminnan edellytyksiä. Pidämme hyvänä, että oikeus e-aineistojen kirjastokäytön korvaukseen eli e-lainauskorvaukseen vahvistetaan lailla.

Osoittamalla resursseja teknologianeutraaliin lainauskorvaukseen – e-lainauskorvaukseen – valtio osoittaa kirjallisuuden tekijöille arvostavansa muun muassa kirjallisuuden tekijöiden toimeentuloa sekä pitävänsä tärkeänä Suomen demokratiakehitystä, tiedonkulkua ja sivistystä, mitä myös käännetty kirjallisuus osaltaan tukee.

Koko lausuntomme on luettavissa verkkosivuillamme.