KOPIOSTO-apurahat haettavina

1.3.2014

Hakuaika alkaa lauantaina 1.3.2014 ja päättyy maanantaina 24.3.2014.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi valokopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-hankeapurahat kääntäjille sekä konferenssiapurahat.

 

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. 

Apurahan myöntäminen edellyttää Kopiosto-valvontavaltakirjan antamista liitolle kääntäjän ominaisuudessa. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta. Toivomme, että Kopiosto-valvontavaltakirjat täytettäisiin pääsääntöisesti sähköisesti.

 

Hankeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts.

– kirjallisuutta (sekä kaunokirjallisuutta että varsinkin tieto- ja oppikirjallisuutta),

– artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai

– julkaistua asiatekstiä. 

Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt. Erityisesti lehdistölle tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne. 

Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-stipendit että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä. Kopiosto-hankeapurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-apurahaa vähintään 1 000 euroa, eikä liioin hakijalle, jolla on parhaillaan tai on ollut hakuvuotena tai sitä edeltäneenä vuotena tai jolle on seuraavaksi vuodeksi myönnetty vähintään 1-vuotinen taiteilija-apuraha tai määrältään siihen verrattava muu suuri apuraha (esim. kirjastoapuraha). 

Hankeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan tai muuhun kääntäjän ammattitaitoa edistävään tarkoitukseen. Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta. 

Konferenssiapurahaa myönnetään myös hakijoille, jotka eivät täytä Kopiosto-kriteerejä (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Kukin hakija voi saada vuosittain korkeintaan yhden konferenssiapurahan. Valokopiointimateriaalia tuottavat kääntäjät voivat saada apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 1 000 euron tai suuremman Kopiosto-apurahan. Myöskään hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssiapurahan saamiselle. Konferenssiapurahoja haetaan omalla hakulomakkeellaan. 

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden kahdella allekirjoituksella oikeaksi todistetut jäljennökset. Selvitys on toimitettava 1 (yhden) vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

Apurahaa ei myönnetä virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen. 

Apurahahakemuslomakkeen voi tulostaa täältä. Hakemus on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen ja hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Hakuaika alkaa lauantaina 1.3.2014 ja päättyy maanantaina 24.3.2014. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään – poikkeuksena ulkomailta lähetetyt hakemukset, joiden toivomme olevan perillä viimeiseen hakupäivään mennessä. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry., Meritullinkatu 33 A 32, 00170 Helsinki. Hakemuksen voi toimittaa vain kirjallisesti – sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei oteta vastaan. Emme lunasta kirjattuja kirjeitä. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus