Hyvää juhlakautta / Trevlig högtid / Season's greetings

20.12.2022

Hyvää juhlakautta ja onnellista uutta vuotta! 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto lahjoitti vuoden 2022 joulukorttivarat Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Ukraina-työhön.

Trevlig högtid och ett gott nytt år!

Finlands översättar- och tolkförbund har donerat julkortsmedlen år 2022 till Läkare Utan Gränser för hjälpverksamhet i Ukraina.

Season’s greetings and happy New Year!

This year, the Finnish Association of Translators and Interpreters donated the money it would have spent on Christmas cards to Doctors Without Borders for their work in Ukraine.