Euroopan komissio hyväksyi yksinyrittäjien työehtosopimuksia koskevat suuntaviivat

9.11.2022

Euroopan komissio hyväksyi 29.9. suuntaviivat EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työoloja koskeviin työehtosopimuksiin. Suuntaviivoissa selvennetään olosuhteita, joissa tietyt yksinyrittäjät voivat käydä työehtosopimusneuvotteluja työolojensa parantamiseksi EU:n kilpailusääntöjä rikkomatta. 


Suuntaviivoja sovelletaan yksinyrittäjiin, jotka työskentelevät täysin yksin (esim. työsuhteen ulkopuolella) eivätkä palkkaa muita henkilöitä tai joiden neuvotteluasema on heikko verrattuna suurempiin yrityksiin. Suuntaviivoissa selvennetään erityisesti, että kilpailulainsäädäntöä ei sovelleta yksinyrittäjiin, jotka ovat työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa, eli esimerkiksi yksinyrittäjiin, jotka tarjoavat palveluja pääasiassa yhdelle yritykselle, työskentelevät rinnakkain työntekijöiden kanssa tai tarjoavat palveluja työtä välittäville digialustoille.


Suuntaviivat ovat osa toimia, joilla pyritään varmistamaan, että alustatyöntekijöiden työolot otetaan asianmukaisesti huomioon. Niiden soveltamisala ei kuitenkaan rajoitu työtä välittävien digialustojen kautta työskenteleviin yksinyrittäjiin, vaan ne kattavat myös verkon ulkopuolisessa taloudessa toimivien yksinyrittäjien tilanteet.


Suuntaviivat löytyvät kokonaisuudessaan täältä.


Lähde: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5796