Mielipidekirjoitus: Tekstittäminen tulee antaa ammattilaisten tehtäväksi

31.8.2022

Ohjelmatekstitysten laatiminen videolle, elokuvaan tai televisio-ohjelmaan lisää saavutettavuutta.

Helsingin Sanomat kertoi jokin aika sitten erään seurakunnan saaneen aluehallintovirastolta huomautuksen, koska se jätti tekstittämättä verkossa julkaistuja av-sisältöjään. HS:n mukaan moni viranomainen kokee digipalvelulain vaatimukset työläiksi ja tekstittämisen kalliiksi. Tekstittämiseen liittyvien vaatimusten kerrottiin aiheuttavan jopa ihmetystä viranomaisissa ja kirkollisissa toimijoissa.

Tämä ei ole mikään ihme, sillä ohjelmatekstittäjän ammatti on oma asiantuntija-ammattinsa. Työhön hyvät perusvalmiudet antaa esimerkiksi av-kääntämiseen suuntautunut kääntäjän yliopistotutkinto. Tekstittämisen ammattilainen tuntee ruututekstin konventiot, hallitsee tiivistämisen ja osaa käyttää ajastamiseen tarvittavia ohjelmia, jolloin työ sujuu nopeasti. Ajastusohjelmien logiikan ymmärtäminen vaatii alan käytäntöjen tuntemusta. Ohjelmatekstittäjä on kielen ja viestinnän ammattilainen.

Ohjelmatekstitysten laatiminen videolle, elokuvaan tai televisio-ohjelmaan lisää saavutettavuutta. Tekstitykset on syytä laatia laadukkaasti, sillä ne auttavat monia katsojaryhmiä pääsemään kiinni heille tärkeään tietoon ja ylittämään kieli- ja kuulorajoitteita. Kielensisäisten tekstitysten tarvitsijoita on Suomessa yli 800 000. Tekstitysten ensisijaisia käyttäjiä ovat kuurot ja huonokuuloiset. Niistä hyötyvät myös kielenoppijat. Tekstityksistä on hyötyä, kun puheesta on vaikea saada selvää tai laitteen ääni täytyy pitää pois päältä.

Erään seurakunnan kirkkoherra kertoi itsekin opetelleensa tekstitysten tekemistä, mikä on kiitettävää, mutta käyttäneensä siihen runsaasti aikaa. On kohtuutonta olettaa, että ammatissa kuin ammatissa laaditaan ohjelmatekstityksiä muun työn ohella. Tekstittäminen kannattaa antaa ammattilaisten tehtäväksi, sillä se on aikaa vievää ja ammattitaitoa edellyttävää vaativaa työtä. Ammattilaisen laatima ohjelmatekstitys on kansallisten laatusuositusten mukainen. Ammattilaiset tietävät, mistä hyvä tekstitys koostuu. Samalla säästyy aikaa ja kustannuksia: ammattilainen tekstittää ohjelman nopeammin kuin amatööri, sillä hänellä on tarvittavat työvälineet ja ammattitaito.

Tekstitysten laatimiseen tulisikin varata tarvittavia resursseja. Saavutettavuudesta huolehtimista voitaisiin helpottaa ottamalla tekstittämisen tarve huomioon työpaikoilla alusta alkaen ja suunnittelemalla tekstittäminen jo etukäteen asiantuntijan kanssa. Saavutettavuusasioiden hoitamista ei tulisi jättää yhden ihmisen harteille.

Voisivatko seurakunnat hankkia yhteisesti tekstityspalveluita? Kustannuksetkaan eivät varmasti tunnu mahdottomilta, jos ammattimaisesti tekstitetylle sisällölle saa vastineeksi lisää tyytyväisiä katsojia.

 

  • Jenni Kavén
  • toiminnanjohtaja, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
  •  
  • Tiina Tuominen
  • määräaikainen professori, englannin kielen kääntäminen, Turun yliopisto
  •  
  • Kaisa Vitikainen
  • ohjelmatekstittäjä

 


Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 31.8.2022.