Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta esitysluonnoksesta (HE 43/2022 vp) eduskunnan sivistysvaliokunnalle

19.5.2022 klo 10:00

SKTL on antanut keskiviikkona 18.5.2022 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp). Kyseessä on laajasta tekijänoikeuslain uudistamista koskevasta lakiluonnoksesta, joka oli ensimmäistä kertaa lausuntokierroksella syksyllä 2021.

Eduskunta käsittelee parhaillaan tekijänoikeuslain osittaisuudistusta, jolla laki saadaan vastaamaan Suomea velvoittavia EU:n direktiivejä. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on saattaa voimaan DSM-direktiivi eli direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (EU) 2019/790 ja verkkolähetysdirektiivi (EU) 2019/789.

Uusi hallituksen esitys on kokonaisuutena oikeansuuntainen, ja aiempaa esitystä enemmän direktiivin tavoitteiden mukainen, mutta sopimussuhteessa heikommassa asemassa olevan, eli tekijän, asemaa tulee laissa vahvistaa entisestään. Oikeudenmukainen tekijänoikeuslaki on selkeä ja tehokas keino parantaa luovien tekijöiden, kuten kääntäjien, asemaa.​

SKTL:n lausunnot löytyvät täältä.