Vuoden 2022 Tiedon helmi -palkinto Kalle Konttiselle

22.4.2022 klo 14:00

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) opettajien ja tutkijoiden jaosto on antanut tämän vuoden Tiedon helmi -palkinnon lehtori Kalle Konttiselle Turun yliopistosta. Hänet palkittiin kääntäjänkoulutuksen innovatiivisesta, omistautuneesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä työelämän ja käännösalan muuttuviin osaamistarpeisiin. 

Konttinen on tehnyt uraauurtavaa työtä tuomalla yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta Turun yliopiston humanistisen alan koulutukseen. Hän on kehittänyt yliopiston kääntäjänkoulutusta huomioiden sekä tutkinnon raamit että työelämän ja käännösalan muuttuvat tarpeet. Konttinen on muun muassa ideoinut Monikielinen käännöstyöpaja -konseptin ja kehittänyt sitä vuodesta 2015 alkaen. Työpaja on sisällöltään, tavoitteiltaan ja laajuudeltaan Suomessa poikkeuksellinen ja eurooppalaisittain ainutlaatuinen konsepti. Konttinen on lisäksi tuonut Turun yliopiston kääntäjänkoulutukseen vahvasti mukaan innovoinnin teeman.  

Konttinen on ollut myös ratkaisevassa roolissa kehittämässä Turun yliopiston käännösteknologian opetusmenetelmiä ja edistänyt käännösteknologian integroimista osaksi tutkinto-ohjelman opetusta. Hän on kehittänyt opetuksen kansainvälisyyttä hoitamalla yhteyksiä niin yritysten kuin yliopistojenkin kanssa sekä toimimalla aktiivisesti International Network of Simulated Translation Bureaus (INSTB) -verkostossa.  

Konttinen tekee aktiivisesti myös tutkimusta käännösviestinnän opetuksen vaikuttavuudesta sekä suomalaisten kollegojen kanssa että kansainvälisesti tehden samalla tunnetuksi suomalaista edistyksellistä kääntäjänkoulutusta. 

”On hienoa, että Kalle Konttisen idearikas työ, jolla hän on uudistanut kääntäjänkoulutusta huomioiden samalla työelämän monipuolisia vaatimuksia, saa ansaitsemaansa kiitosta”, toteaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston puheenjohtaja Esa Penttilä

Tiedon helmi -palkintoon kuuluu kiertopalkintona Helle Damkjaerin suunnittelema teräksinen taideteos sekä kunniakirja, joka jää palkitulle. 

Palkinto luovutettiin Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen XIX symposiumin yhteydessä. 22.–23.4. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella pidettävän KäTu-symposiumin teemana on Kääntäjän kuva.  

  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
SKTL:n viestintäasiantuntija 
Maarit Laitinen 
044 3445 111 
maarit.laitinen@sktl.fi