MikaEL15 on ilmestynyt

20.4.2022

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu MikaELin volyymi 15 on ilmestynyt ja luettavissa täällä. Volyymi sisältää kuusi vertaisarvioitua ja kolme vertaisarvioimatonta artikkelia.

MikaEL15-artikkelit perustuvat toukokuussa 2021 Helsingin yliopistossa etätapahtumana järjestetyn XVIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin sektioesitelmiin ja työpajaesityksiin. KäTu2021-symposiumin teemana oli Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi


 MikaEL15 har getts ut

Den femtonde volymen av MikaEL – Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu har kommit ut och finns tillgänglig här. Volymen innehåller sex referentgranskade och tre icke-referentgranskade artiklar.

MikaEL15-artiklarna baserar sig på sektionsföredrag och workshoppresentationer vid KäTu2021-symposiet som ordnades online vid Helsingfors universitet i maj 2021. Symposiets tema var Översättning och tolkning: Fokus på kvalitet


 MikaEL15 is launched 

Volume 15 of MikaEL, the Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies, is now available here. The volume includes six peer-reviewed and three non-peer reviewed articles.

The articles of MikaEL15 are based on papers and workshop presentations at the KäTu2021 Symposium, organised remotely at the University of Helsinki in May 2021. The theme of the symposium was Translation and Interpreting: Focusing on Quality. The articles include English abstracts, and the Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.