Tulkin eettiset ohjeet käännetty nyt myös ukrainaksi

7.4.2022

 

Tulkki, tunnetko ammattikuntasi eettiset säännöt? 
Tulkin käyttäjä, tiedätkö, mitä voit tulkilta odottaa?

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on käännättänyt alan liittojen yhteisen säännöstön ohjenuoraksi niin tulkeille itselleen kuin tulkin käyttäjillekin. Ukrainalaispakolaisten kasvavan määrän myötä ukrainan kielen tulkkien toimeksiannot ovat lisääntyneet Suomessa, ja nyt eettiset ohjeet on käännetty myös ukrainaksi.

Ukrainankieliset tulkin eettiset ohjeet löytyvät täältä

Suomenkielisissä asioimistulkin ja oikeustulkin ammattisäännöstöissä on selostettu etiikkaa tarkemmin, mutta ammattisäännöstöihin sisältyvät tulkin 12 kantavaa eettistä ohjetta esitellään käännöksissä ”tulkin huoneentauluna".

 
Tulkin eettiset ohjeet on käännetty kaikkiaan yhdeksälle eri kielelle:

  • - arabia [PDF],
  • - englanti [PDF],
  • - kurdi (sorani) [PDF],
  • - persia [PDF],
  • - ruotsi [PDF],
  • - somali [PDF],
  • - ukraina [PDF],
  • - venäjä [PDF],
  • - viro [PDF]