Svensk-finska översättarseminariet ordnas i form av ett webbinarium

10.6.2021

Anmälan är nu öppen – Early bird-priserna gäller fram till 21.6.2021!

Svensk-finska översättarseminariet för översättare, tolkar och proffs inom språkvården vars språkpar är finska-svenska arrangeras år 2021 redan för 49:e gången. Arrangörer är Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) och Institutet för de inhemska språken. I år ordnas seminariet i form av ett två dagars webbinarium 23–24.9.2021.

Under detta års seminarium fördjupar vi oss i översättning av lättläst sakprosa och lättläst skönlitteratur under ledning av Ari Sainio (Selkokeskus) och Maria Österlund (LL-Center). Författaren Sirpa Kähkönen och översättaren Mattias Huss diskuterar sitt samarbete kring översättningen av Kähkönens böcker till svenska. Under seminariet får vi också höra vilka hjälpmedel medicinska översättare har till sitt förfogande samt Lauri Saarela, redaktör och språkgranskare på Duodecim. Tom Pettersons och Lena Sjöbergs (Helsingfors universitet) tema är medicinska termer och medicinskt språk. Åsa Holmér och Karin Webjörn (Språkrådet i Sverige) belyser utvecklingen av Rikstermbanken och aktuella termfrågor. Anna Maria Gustafsson (Institutet för de inhemska språken) tar upp aktuella språkfrågor. Marja Hämäläinen-Herjo (Skatteförvaltningen) berättar om översättning och språkvård i Skatteförvaltningen.

”Seminarieprogrammet är mångsidigt i år, och många teman är aktuella för såväl översättare och tolkar som proffs inom språkvården. Att nätverka är säkert fortfarande mycket viktigt, och också jag själv väntar med iver på att få möta flera proffs inom språkparet svenska-finska, även om det denna gång sker under ett webbinarium”, kommenterar Iiris Näkki, färsk konferenssekreterare för finsk-svenska översättarseminariet.

"Finlands översättar- och tolkförbund gläder sig över det långvariga samarbetet med Institutet för de inhemska språken. Det känns bra att vi också under den pågående pandemin kan svara på publikens behov, och ordna seminariet på distans. År 2022 firar seminariet 50-årsjubileum, och vi hoppas att då kunna träffa seminariedeltagarna ansikte mot ansikte", berättar Jenni Kavén från Finlands översättar- och tolkförbund. "Alla som arbetar med finska och svenska eller som är intresserade av dessa språk och deras översättning är välkomna att följa svensk-finska översättarseminariets webbinarium – vi önskar att vårt webbinarium når alla dem som är intresserade av det finska och det svenska språket, också dem som bor utomlands!" tillägger Kavén.

Du hittar seminariet också på Facebook och med hashtaggen #kääntäjäseminaari2021 och #översättarseminariet2021.

 

Program 

Anmälan

Mer information och kontakt