Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 16.11.2013

15.7.2013

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 16.11.2013 klo 9.00–17.00. Ilmoittautumisaika on 29.7.–30.8.2013 klo 16.15.

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja inarin-, koltan-, tai pohjoissaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet päätetään syyskuun alussa 30.8.2013 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta. Luettelo kohdekielistä, joissa tutkinnon voi suorittaa 16.11.2013, on nähtävillä Opetushallituksen verkkosivuilla 17.9.2013 alkaen (http://www.oph.fi < Koulutus ja tutkinnot >Auktorisoidut kääntäjät> Tutkintoon osallistuminen).

 

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

 

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

 

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

 

Tutkintoon osallistumisesta peri­tään tutkintomaksuna 280 euroa.

 

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta anne­t-tavasta todistuksesta peritään 55 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

 

Ilmoittautumislomake sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan verkkosivulla osoitteessa http://www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot >Auktorisoidut kääntäjät.

 

Lisätietoa: Terhi Seinä auktoris.lautakunta@oph.fi.

 

AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA